به گزارش صبح توس، در هجدهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد که تمام وقت آن به موضوع تصویب بودجه سال 93 شهرداری، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته اختصاص یافت، اعضای شورای شهر پس از بحث و بررسی بسیار در خصوص افزایش یا عدم افزایش نرخ بهای بلیت اتوبوس، سرانجام به افزایش نرخ بهای بلیت رای دادند و قرار شد نرخ بلیت از صفر تا 150 تومان با میانگین 75 تومان افزایش یابد.   بر اساس بودجه‌ای که در این جلسه به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر مشهد رسید، 40 درصد بودجه سال آینده به بخش حمل و نقل اختصاص یافت. براساس ماده واحده بودجه سال 93 شهرداری، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته از حیث منابع برابر با 72 هزار و 756 میلیون و 470 هزار ریال شامل درآمدها و سایر منابع شهرداری و منابع حاصل از سرمایه‌گذاری و فروش دارایی‌های سرمایه‌ای خواهد بود.   درآمدها و سایر منابع شهرداری از لحاظ درآمد نقدی، غیرنقد، کمک دولت و مازاد سازمان‌ها برابر با 30 هزار و بیست میلیارد و 993 میلیون و 324 هزار ریال و منابع حاصل از سرمایه‌گذاری، فروش دارایی‌های سرمایه‌ای، جذب اوراق مشارکت و مسکوک، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مشارکتی و فروش اوراق مشارکت و مسکوک برابر با 39 هزار و نود میلیارد ریال است.   بر این اساس بودجه سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به شهرداری پس از کسر ارقام تکراری از لحاظ منابع برابر با سه هزار و 645 میلیارد و 479 میلیون و چهارصد و ده هزار ریال می‌باشد.   افزایش بهای خدمات شهروندی در سال 93   بر اساس تبصره اول این ماده واحده،  به شهرداری مشهد اجازه داده می‌شود بهای خدمات شهروندی را متناسب با قیمت تمام شده براساس شاخص‌های افزایش هزینه در سال 93 افزایش دهد.   بر اساس تبصره دوم،  به شهرداری مشهد اجازه داده می‌شود املاک، اموال، اراضی و مستغلاتی که بابت مطالبات خود از اشخاص حقیقی و حقوقی دریافت می‌کند را در قبال بدهی خود به پیمانکاران یا سایر اشخاص حقیقی و حقوقی به قیمت کارشناسی روز تهاتر یا به فروش برساند و وجوه حاصل از فروش را به عنوان درآمد نقد محسوب نماید و گزارش اقدامات مربوطه را به این تبصره در فاصله زمانی 3 ماهه به شورا ارسال کند.   تبصره سوم به شهرداری مشهد اجازه می‌دهد معادل دو هزارم بودجه مصوب سال 93را خارج از شمول با نظر شهردار مشهد هزینه کند.   تبصره چهارم به شهرداری مشهد اجازه می‌دهد تا اراضی، املاک و ساختمان‌های احداثی را محل فروش اوراق مشارکت یا سرمایه‌گذاری‌های مشارکتی را به قیمت کارشناسی روز از طریق مزایده و یا ترک مزایده، تفاهم با اشخاص حقیقی و حقوقی در جهت بازپرداخت اصل و سود اوراق مشارکت و اجرای پروژه‌های عمرانی به فروش برساند.   تبصره پنجم به شهرداری مشهد اجازه می‌دهد پروژه‌هایی که امکان انجام آن‌ها به صورت درآمد-هزینه وجود دارد یا از طریق دریافت بدهی شهرداری از دستگاه‌ها قابل تامین است را در راستای برنامه‌های شهرداری با نهادهای دولتی، عمومی، نظامی، انتظامی در سقف 5 میلیارد ریال توافق و اجرا و گزارش عملکرد آنرا ظرف مدت یکماه به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.   تبصره ششم به شهرداری مشهد اجازه می‌دهد وصول هر نوع وجهی باید مستند به قانون یا مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد باشد و دریافت هرگونه وجه اعم از تقدی و غیرنقدی خارج از روال گفته شده ممنوع است و در هر مورد که دریافت وجوه از متقاضیان دارای ابهام باشد شهرداری موظف است از شورای اسلامی شهر مشهد استعلام و برابر تصویب شورای اسلامی شهر اقدام نماید.   بر اساس تبصره هفتم نظر به اینکه آلبوم بودجه پیشنهادی در بخش جاری به صورت عملیاتی و در بخش عمرانی تا سطوح برنامه و طرح پیشنهاد شده است بنابراین به شهرداری مشهد اجازه داده شد پروژه‌ها را در شورای عالی برنامه‌ریزی شهرداری که به ریاست شهردار و با حضور اعضای شورای اسلامی شهر تشکیل می‌شود، تعریف و پس از تصویب شورای مذکور اجرا کند.   تبصره هشتم می‌گوید تغییر هزینه‌های جاری و عمرانی شهرداری و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته خارج از بودجه مصوب و ایجاد تعهد جدید برای شهرداری بدون مصوبه شورای اسلامی شهر ممنوع می‌باشد و بدیهی است در صورت مغایرت بودجه سازمان‌ها با بودجه شهرداری ملاک عمل بودجه مصوب شهرداری باشد.   تبصره نهم به شهرداری مشهد اجازه می‌دهد به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه‌های شهری در سال آینده نسبت به انتشار اوراق مشارکت به میزان 15500 میلیارد ریال اقدام نماید.   در تبصره دهم مقرر شده به منظور خرید و تملک و یکپارچه‌سازی املاک توسط سازمان زمین و مسکن و بازگرداندن منابع آن از طریق واگذاری و فروش به سرمایه‌گذاران با مکانیزم مشارکت به میزان 9500 میلیارد ریال از منابع بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و سایر صاحبان منابع مالی استفاده نماید.   تبصره یازدهم شهرداری مشهد را مکلف می‌کند از طریق جلب مشارکت با بخش خصوصی و عمومی به میزان 21 هزار میلیارد ریال در پروژه‌های سرمایه‌گذاری و مشارکتی با اشخاص، سهم الشرکه ایجاد نماید و فهرست پروژه‌ها را در فاصله زمانی 3 ماهه به شورای اسلامی شهر ارسال دارد.   مشارکت در طرح جابه‌جایی پادگان‌ها تا سقف دو هزار میلیارد ریال   تبصره دوازدهم به شهرداری مشهد اجازه می‌دهد تا میزان دو هزار میلیارد ریال به صورت درآمد - هزینه در اجرای طرح جابه‌جایی پادگان‌های سطح شهر مشهد مشارکت کند.   تبصره سیزدهم در جهت ایجاد انگیزه و توانمندسازی مناطق برای وصول درآمدهای شهرداری و هزینه‌کرد در راستای توسعه و اجرای طرح‌های منطقه‌ای که موجب افزایش رضایتمندی شهروندان خواهد شد به شهرداری مشهد اجازه داده می‌دهد 70 درصد درآمد وصولی مازاد بر پیش‌بینی بودجه مصوب هر منطقه را به میزان حداقل 90 درصد بخش عمرانی و حداکثر 10 درصد هزینه‌های جاری اختصاص دهد، شهرداری مشهد مجاز خواهد بود متناسب با عملکرد هر منطقه از محل 10 درصد هزینه‌های جاری سیاست‌های تشویقی لازم را اعمال نماید.   تبصره چهاردهم شهرداری مشهد را مکلف کرد در جهت افزایش بهره‌وری با بهره‌گیری از جلب مشارکت‌ها اقدام و گزارش اقدامات انجام شده را جهت استفاده از مشارکت مردمی، دستگاه‌ها و انجمن‌های مرتبط با شهرداری مشهد به صورت 3 ماهه به شورا گزارش نماید.   در ادامه تبصره پانزدهم شهرداری را مکلف می‌کند پیش‌بینی‌های لازم را در جهت مدیریت یکپارچه مطالعات و اجرا به عمل آورد و گزارش آن را حداکثر ظرف مدت 3 ماه به شورای شهر ارائه کند.   انجام مهندسی ارزش در پروژه‌های عمرانی   تبصره شانزدهم شهرداری را مکلف می‌کند نسبت به انجام مهندسی ارزش در پروژه‌های عمرانی که هزینه تمام شده آن بیش از 50 میلیارد ریال می‌باشد با تاکید بر انجام مهندسی ارزش بعد از مطالعه و قبل از اجرا اقدام کند و نظام‌نامه آنرا ظرف مدت یکماه به شورای شهر ارائه کند.   تبصره هفدهم نیز شهرداری مشهد را مکلف می‌کند در جهت کاهش هزینه‌ها و صرفه‌جویی برای سال 93 با پرهیز از انجام کارهای موازی و سایر اقدامات لازم از قبیل تعیین تکلیف ساختمان‌های اجاره‌ای اقدام نماید.   تبصره هجدهم شهرداری مشهد را مکلف می‌کند در حوزه ستاد و سازمان‌های تابعه و تمامی برنامه‌ها 3 درصد بودجه خود را از طریق عقد قرارداد با شرکت‌ها و موسسات تحت پوشش مراکز رشد پارک علم و فناوری در جهت بهینه‌سازی روش‌های اجرایی هزینه کند   تبصره نوزدهم شهرداری را مجاز می‌کند در جهت مشارکت شهروندان در پروژه‌های محلی مبلغ 750 میلیارد ریال پیش‌بینی نماید تا در قالب پروژه‌های محلی با مشارکت شهروندان هزینه شود.   تبصره بیستم می‌گوید اعتبار مصوبه پروژه‌های اولویت‌دار قابل کاهش نیست و می بایست متناسب با پیشرفت کار و زمانبندی اجرا تخصیص یابد و مصادیق این پروژه‌ها با پیشنهاد شهرداری و تصویب شورای شهر مشخص خواهد شد.   توسعه کتابخانه‌های شهر در توافق با فرمانداری   تبصره بیست و یکم می‌گوید شهرداری هرگونه هزینه در قبال توسعه امور کتاب و کتابخانه را باید طی توافق‌نامه‌ای که با فرمانداری به عمل می‌آید از محل نیم درصد نهادهای کتابخانه هزینه کند.   تبصره بیست و دوم شهرداری را موظف می‌کند نسبت به موضوع تعمیر، نگهداری و حفاظت از پروژه‌ها و امکانات شهرداری برنامه‌ریزی و گزارش آن را ظرف مدت 3 ماه به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.   تبصره بیست و سوم در راستای تخصصی نمودن امور و کاهش موازی کاری شهرداری را مکلف می‌کند انجام فعالیت‌های تخصصی که برای آن سازمان پیش‌بینی شده به ویژه هرگونه اقدام توسعه‌ای توسط سازمان تخصصی مربوطه را انجام دهد.   تبصره بیست و چهارم در اجرای بند 8 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی شهرداری و سازمان‌های تابعه شهرداری را موظف می‌کند تمامی نیازمندی‌های خود را از محل تولیدات داخلی تامین نماید در صورت خرید خارجی صرفا با تایید شهردار مشهد قابل انجام است.   در تبصره بیست و پنجم شهرداری مشهد مکلف است به منظور تشویق و حمایت از استعدادهای درخشان و دانش‌آموزان نخبه و رتبه‌های برتر در مناطق کم‌برخوردار اعتبارات لازم را معادل هزینه‌های انجام شده در خصوص رفع ناهنجاری‌های اجتماعی پیش‌بینی و هزینه نماید.   اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی در شهرداری مشهد   تبصره بیست و ششم نیز شهرداری مشهد را ملکف می‌کند در راستای تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برای استفاده از روش‌های نوین در جهت کاهش مصرف انرژی و اجرا مدیریت طرح‌های هوشمند پیشنهاد خود را در قالب لایحه تهیه و ظرف مدت 3 ماه به شورای اسلامی شهر ارائه نماید.   تبصره بیست و هفتم شهرداری مشهد را موظف می‌کند جداول بودجه سرمایه‌ای را در افق چهارساله با برش سال 93 تدوین نماید و قبل از اجرای بودجه به تصویب شورای اسلامی شهر برساند.   در نظر گرفتن مبلغ 200 میلیارد برای توسعه خط یک   در تبصره بیست و هشتم مبلغ 200 میلیارد جهت توسعه خط یک قطارشهری در نظر گرفته است و تامین مابقی اعتبار مورد نیاز توسعه این خط می‌باید از محل تادیه بدهی دستگاه‌های دولتی به ویژه فرودگاه مشهد صورت پذیرد.   در تبصره بیست و نهم به شهرداری مشهد اجازه داده می‌شود با توجه به افزایش هزینه‌ها، قیمت بلیت اتوبوس در سال 93 به میزان صفر تا 150 هزار تومان افزایش یابد و شهرداری تلاش خود را در جهت تامین منابع مورد نیاز از محل سایر منابع درآمدی در دستورکار قرار دهد و به حداقل میزان افرایش قیمت‌های یاد شده در سقف مشخص شده اکتفا کند.   در آخرین تبصره هم شهرداری مشهد مکلف شده است درآمدها و سایر منابع بودجه در سال 93 با رعایت قوانین و مقررات مربوطه وصول و در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع پس از مبادله موافقت‌نامه با حوزه‌های اجرایی و با رعایت تبصره‌های بودجه مصوب تعهد و پرداخت نماید.   ساخت زائرسراهای ارزان‌قیمت تا دو سال آینده به نتیجه برسد   در این جلسه رییس شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به بروز اتفاقات ارزشمند در شهر مشهد به لحاظ حضور ائمه جماعات، شهرداران، استانداران و روسای شورای اسلامی مراکز استان‌ها اظهار کرد: اراده خالصانه شهردار مشهد و شورای چهارم را در این جلسه با عزم جمعی پاسخ گفتند و پیرو دستور مقام معظم رهبری، امید است فضایی مناسب برای زائران بارگاه ثامن الحجج (ع) فراهم ‌شود.   محمدکمال سرویها افزود: ساخت زائرسراهای ارزان‌قیمت یکی از مطالبات چند ساله مقام معظم رهبری بود که البته به نحو مطلوب پیشرفت نداشت اما با عزمی که ایجاد شده امید است طی دو سال آینده اکثر این فضاها به بهره‌برداری برسد و دیگر شرمنده زوار نباشیم.   وی همچنین برای استاندار جدید آرزوی موفقیت کرد و گفت: ایشان استان را به خوبی می‌شناسند و با فرصت‌ها و تهدید‌های آن آشنایی دارند.   وی بر لزوم آمادگی هرچه بیشتر شهرداری و سازمان‌های خدمات‌رسان در بحث استقبال از مسافران نوروزی تاکید کرد و خاطرنشان ساخت: همت‌ها در بحث استقبال از زائران باید مضاعف شود چرا که 4 میلیون زائری که به مشهد می‌آیند، در کنار 3 میلیون جمعیت شهر مشهد نیازمند خدمات‌رسانی هستند.   انتهای پیام/