دور مقدماتي ليگ جهاني واليبال در هشت گروه از دوم خردادماه سال 93 آغاز مي‌شود و به مدت 45 روز يعني تا 15 تيرماه ادامه خواهد داشت.تيم ملي واليبال ايران ايران در گروه A ليگ جهاني 2014 با تيم‌هاي برزيل، ايتاليا و لهستان هم گروه است و بر اساس اين برنامه ديدارهاي خود در تهران را برابر حريفان ساعت 21 در سالن 12 هزار نفري ورزشگاه آزادي تهران برگزار خواهد کرد. روسيه، آمريکا، بلغارستان و صربستان نيز در گروه دوم ليگ جهاني واليبال با يکديگر رقابت مي‌کنند. برنامه دور مقدماتي ليگ جهاني واليبال در دو گروه اول و دوم (هشت تيم برتر) به وقت محلي ميزبان به شرح زير است: گروه اول: دوم خرداد، برزيل – ايتاليا، ساعت 14:35 – شهر ياراگوا دوسو، سالن آرنا ياراگوا سوم خرداد، برزيل – ايتاليا، ساعت 10- سالن ياراگوا دوسو، سالن ارنا ياراگوا 8 خرداد، برزيل – لهستان، 14:35- شهر مارينگا، سالن کيناسيو 9 خرداد، برزيل – لهستان، 14:35- شهر مارينگا، سالن کيناسيو 9 خرداد، ايتاليا – ايران، ساعت 20- شهر تريسته، پالا تريسته 11 خرداد، ايتاليا – ايران، ساعت 19 – شهر ورنا، سالن المپيک 16 خرداد، برزيل – ايران ، ساعت 9:50 – شهر سائوپائولو، سالن کيناسيو بيراپور 16 خرداد، ايتاليا – لهستان ، ساعت 20، شهر باري سالن پالافلوريو 17 خرداد، برزيل – ايران، ساعت 9:50- شهر سائوپائولو، سالن کيناسيو بيراپور 18 خرداد، ايتاليا – لهستان، ساعت 20، شهر رم، سالن فوروايتاليک 23 خرداد، ايران – برزيل، ساعت 21، شهر تهران، سالن آزادي 23 خرداد، لهستان – ايتاليا ، ساعت 19:30، شهر کوتويک سالن اسپودک 25 خرداد، ايران – برزيل، ساعت 21، شهر تهران – سالن آزادي 25 خرداد، لهستان – ايتاليا، ساعت 19:30، شهر لوز سالن اطلس آرنا 30 خرداد، ايران – ايتاليا، ساعت 21، شهر تهران سالن آزادي 30 خرداد، لهستان – برزيل، ساعت 19:30، شهر کراکو سالن کراکو يک تيرماه، ايران – ايتاليا، ساعت 21 ، شهر تهران سالن آزادي يک تيرماه، لهستان – برزيل، ساعت 19:30، شهر بيگوزد، سالن لوزينکا 6 تيرماه، ايران – لهستان، ساعت 21، شهر تهران سالن آزادي 8 تيرماه، ايران – لهستان، ساعت 21، شهر تهران سالن آزادي 12 تيرماه، ايتاليا – برزيل، ساعت 20، شهر بولوگنا، سالن پلامالاکوتي 13 تيرماه، لهستان – ايران، ساعت 20:15، شهر گدانسک سالن ايرگو آرنا 14 تيرماه، لهستان – ايران ، ساعت 20:15، شهر گدانسک سالن ايرگوآرنا 15 تيرماه، ايتاليا – برزيل، ساعت 17، شهر ميلان، سالن فروم آساگ گروه دوم: سوم خرداد، بلغارستان – ايالات متحده ، ساعت 20، شهر واما سالن ورزشي – فرهنگي چهارم خرداد، بلغارستان – ايالات متحده ، ساعت 20، شهر واما سالن ورزشي – فرهنگي 9 خرداد، صربستان – روسيه، ساعت 20، شهر نيز، سالن شهر نيز 11 خرداد، صربستان – روسيه، ساعت 20، شهر بلگرد سالن پيونير 16 خرداد، ايالات متحده – روسيه، ساعت 19، شهر تي بي دي 17 خرداد، بلغارستان – صربستان، ساعت 20، شهر صوفيه سالن آرنا آرنيک 17 خرداد، ايالات متحده – روسيه، ساعت 19، شهر تي بي دي 18 خرداد، بلغارستان – صربستان، ساعت 20، شهر صوفيه سالن آرنا آرنيک 23 خرداد، ايالات متحده – صربستان، ساعت 19، شهر شيگاکو سالن فاويلين 24 خرداد؛ روسيه – بلغارستان، ساعت 18، شهر سورکات سالن انرژيتيک 24 خرداد، ايالات متحده – صربستان، ساعت 19، شهر شيگاکو سالن فاويلين 25 خرداد، روسيه – بلغارستان، ساعت 18، شهر سورکات سالن انرژيتيک 30 خرداد، روسيه – صربستان، ساعت 18، شهر سورکات سالن انرژيتيک 30 خرداد، ايالات متحده – بلغارستان، ساعت 19، شهر هافمن استيک سالن آرنا 31 خرداد، روسيه – صربستان، ساعت 18، شهر سورگات سالن انرژيتيک 31 خرداد، ايالات متحده – بلغارستان، ساعت 19، شهر هافمن استيک، سالن آرنا ششم تيرماه، روسيه – ايالات متحده، ساعت 18، شهر لينگراد، سالن يانتامي ششم تيرماه، صربستان – بلغارستان، ساعت 20، شهر نوي ست، سالن وجودينا هفتم تيرماه؛ روسيه – ايالات متحده، ساعت 18، شهر لينگراد، سالن يانتامي هشتم تيرماه، صربستان – بلغارستان، ساعت 20، شهر نيز سالن اس سي 13 تيرماه، صربستان – ايالات متحده، ساعت 20 ، شهر نوي ست، سالن وجودينا 14 تيرماه، بلغارستان – روسيه، ساعت 20 ، شهر صوفيه، سالن آرنا آرميک 15 تيرماه، بلغارستان – روسيه، ساعت 20، شهر صوفيه، سانل ارنا آرميک 15 تيرماه، صربستان – ايالات متحده، ساعت 20 ، بلگراد، سالن پيونير