فدراسيون واليبال ايران پس از مذاکره با آناستازي براي هدايت تيم ملي به توافق اوليه با او دست يافت. مسئولان فدراسيون واليبال ايران از آناستازي دعوت کردند تا براي بازديد از امکانات تيم ملي، ارزيابي شرايط ملي‌پوشان و امضاي قرارداد به تهران سفر کند. بدين ترتيب اگر مشکل خاصي پيش نيايد بايد منتظر خبر ورود آناستازي به تهران تا پايان سال جاري باشيم. اين در حالي است که پيش از اين گفته مي‌شد مسئولان فدراسيون درباره مبلغ قرارداد و موضوع دستياران هنوز با آناستازي به توافق نرسيده اند. پيش شرط آناستازي براي قبول هدايت تيم ملي واليبال استخدام دستياران ايتاليايي و همچنين عقد قرارداد بلند مدت سه ساله بوده است.