برای اولین بار شرکت انتقال داده‌های آسیاتک موفق به دریافت تندیس برنزین جایزه تعالی سازمانی IBEC/EFQM مبتنی بر مدل بین‌المللی IBEC شد. به گزارش رسیده به ایتنا محمد علی یوسفی زاده مدیر عامل شرکت انتقال داده آسیاتک با بیان اینکه جایزه بنیاد کیفیت اروپا EFQM برای ارزیابی و بررسی سطح تعالی سازمان‌ها هر ساله برگزار می‌شود، اظهار داشت: این جایزه تنها برای کشورهای اروپایی است اما از آنجا که نیاز به این ارزیابی در سایر کشورها نیز احساس شد؛ شبکه جهانی کیفیت از طریق جایزه EFQM/IBEC اقدام به ارزیابی سازمان‌های داوطلب با تکیه بر معیارهای EFQM نموده است. یوسفی زاده با اشاره به اینکه آسیاتک بعد ازحضور در ارزیابی‌های متعددی که در بخش صنعت ICT کشور صورت گرفته به دنبال ارزیابی خود در سطح بالاتر و جهانی بر اساس رسالت و چشم‌اندازش است، گفت: آسیاتک با توجه به استقرار سیستم های مدیریت مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی ISO (۹۰۰۱ ISO ۱۴۰۰۱, ISO ۱۰۰۰۱-۴, ISO ۱۰۰۱۵ و همچنین خطوط راهنمای خانه داری محیط کار ۵S ) امسال برای نخستین بار در ارزیابی بین المللی (IBEC) شرکت و توانستیم در این ارزیابی تندیس برنزین را از شبکه جهانی کیفیت (IQNET) دریافت نماییم. وی در ادامه گفت: آسیاتک یکی از بزرگترین شرکت های ارایه دهنده خدمات اینترنت است که در حال حاضر در حدود ۳۰۰ شهر و ۳۰ استان کشور بیش از هزار مرکز فعال دارد. لازم به ذکر است؛ شبکه جهانی کیفیت در راستای توسعه سیستم های مدیریت سازمانهایی که توسط یکی از آن ممیزی شده اند و دارای گواهینامه سیستم مدیریت می باشند کار ارزیابی و مقایسه این سازمان ها با یکدیگر را در سطح جهانی انجام می دهد و پس از ارزیابی شرکت ها، این شبکه در نهایت اقدام به طراحی فرایند ارزیابی براساس مدل های رایج TQM ( نظیر مدل سازمان اروپایی کیفیت EFQM) می کند. این ارزیابی دربرگیرنده مفاهیم بکار رفته در مدل سرآمدی انتخاب شده توسط سازمان می‌باشد و ارزیابی صورت گرفته این اطمینان را بوجود می‌آورد که توسعه سرآمدی ساختاری و رفتاری در سازمان سیستماتیک بوده و برگرفته از نتایج سیستم های مدیریت استقرار یافته در سازمان می‌باشد. بنابراین گزارش، مدلهای منطقه ای TQM نظیر EFQM یا MBNQA برروی ۵ عامل همسو سازی سیستم های مختلف مدیریتی با بکار بردن چارچوبی معین برای توسعه سازمان، اثر بخشیدن بر عملیات در حین فرایند مدیریت و بهبود مستمر آنها ، همسو کردن و هم افزایی فعالیت ها بر مسیری مشخص برای رسیدن به اهداف و اجرای استراتژی های سازمان در سه سطح انطباق استراتژیک، نتیجه مداری و تاکید بر موارد مورد نظر ذینفعان سازمان و در نهایت توجه و ارزیابی براساس نو آوری ارزش و توسعه آن در سازمان تمرکز دارد. این ارزیابی برای سازمانها و موسساتی که می خواهند سرآمد باشند کاربرد دارد و ابزاری است که انطباق فعالیت ها را با مدلهای سرآمدی بیان داشته و تجزیه و تحلیل و شناسایی وضعیت حال حاضر سازمان را به نحو مناسبی نمایان می سازد.