معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه تعرفه سرویس اینترنت از ۲۳ بهمن ماه تغییر یافته است، گفت: عدم رعايت تعرفه‌هاي مصوب، تخلف و گران فروشي محسوب شده و اگر شركت‌های اینترنتی و مخابراتی به هر عنوان بيش از سقف تعيين شده مبلغي را از کاربران دريافت كنند ملزم به بازگرداندن اين مبالغ هستند. به گزارش ایتنا از  مهر، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در جلسه شماره ۱۸۱ خود تعرفه پهنای باند اینترنت بین الملل برای ارائه خدمات اینترنت ADSL برای شرکتهای ارائه کننده این خدمات شامل شرکتهای PAP و شرکتهای مخابرات استانی ۳۵ درصد کاهش داد و در همین نرخ ارائه خدمات اینترنت حجمی نیز به مشترکان تا سقف ۲۰ درصد کاهش پیدا کرد. در این باره حسن رضوانی معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوري با تاکید بر اینکه مصوبه كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات درباره تعرفه ارائه خدمات اينترنت مبتني بر فناوري ADSL از تاريخ ابلاغ لازم الاجراست گفت: این مصوبه در تاريخ ۲۳ بهمن ابلاغ شده است و شركت ارتباطات زيرساخت، شركت مخابرات ايران و شركتهاي ندا (PAP) از زمان ابلاغ مصوبه ملزم هستند حدود تعرفه، ضوابط و مقررات مربوط به ارائه خدمات اينترنت مبتني بر فناوري ADSL را رعايت كنند. وي افزود: اين شركتها براي اجراي مصوبه كميسيون به مهلت زماني براي اصلاح قراردادها، تنظيم و تعريف تعرفه‌هاي جديد در سيستمهاي صورتحساب و شارژينگ نياز دارند، بر همين اساس رگولاتوري با در نظر گرفتن اين بازه زماني، پيگيري و نظارت لازم را براي اجراي مفاد مصوبه انجام خواهد داد. رضواني با تاكيد بر اينكه شركتهاي ارتباطات زيرساخت، مخابرات ايران و PAP از زمان ابلاغ مصوبه ملزم به رعايت تعرفه‌ها هستند تصريح كرد: عدم رعايت تعرفه‌هاي مصوب تخلف و گرانفروشي محسوب شده و اگر شركتها به هر عنوان بيش از سقف تعيين شده مبلغي را دريافت كنند ملزم به بازگرداندن اين مبالغ هستند.