به گزارش سرویس اجتماعی صبح توس، عباس واهبی در تشریح این خبر به آل نور گفت: امسال مقرر شده است 700 میلیون تومان از اعتبارات ملی به پروژه آب رسانی به روستای ارگ نجوی اختصاص یابد که در صورت تخصیص این اعتبار ، پروژه تکمیل و تا پایان سال به بهره برداری می رسد.   وی افزود: این پروژه در بخش خطوط انتقال 70 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و کل پروژه از پیشرفت 50 درصدی برخوردار است.   رئیس اداره آبفای روستایی جوین تصریح کرد: قسمت های عمده و هزینه بر کار به اتمام رسیده و بخش های مربوط به شبکه توزیع داخلی و برق رسانی باقی مانده است که با اعتباراتی که قرار است امسال از صندوق توسعه ملی دریافت کنیم، پروژه را به اتمام می رسانیم.   واهبی یادآورشد:بیشترین هزینه در بخش خطوط انتقال مصرف شد، که هر کیومتر خط انتقال نزدیک به 100 میلیون هزینه در برداشت.   وی در پایان گفت: تا کنون 800 میلیون تومان اعتبار در این پروژه و به ویژه در بخش ایجاد خطوط انتقال، هزینه شده است.   شایان ذکر است: این پروژه در دهه فجر سال 93 کلنگ زنی شدکه با اتمام آن حدود 200 خانوار در روستای ارگ شهرستان جوین از نعمت آب شرب لوله کشی سالم و بهداشتی بهره مند می شوند.   انتهای پیام/