حسن هانی زاده، کارشناس مسائل سیاسی در گفت و گو با خبرنگار صبح توس، اظهار کرد: از ده‌ها سال قبل مسلمانان منطقه مرزی کشمیر همواره مورد تهاجم قرار گرفتند و تاکنون هیچ اقدامی از سوی جامعه جهانی برای چتر حمایتی از مسلمانان این منطقه ایجاد نشده است.   وی تصریح کرد: با توجه به منازعات بین هند و پاکستان متاسفانه مسلمان کشمیر هیچگاه ثبات و آرامش لازم را نداشتند و این وظیفه سازمان‌های مدعی حقوق بشر است تا امنیت مردم این منطقه را تامین کنند.   هانی زاده در خصوص علت عدم واکنش دستگاه دیپلماسی کشورمان به این موضوع، اذعان کرد: با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران همواره مناسبات اقتصادی با کشورهای هند و پاکستان داشته، این موضوع را یک مسئله داخلی قلمداد کرده و با احتیاط آن را پیگیری می کند، اما با توجه به کشتار مسلمانان بی گناه می طلبد که دستگاه دیپلماسی از طریق نهادهای بین المللی و سازمانهای مدعی حقوق بشری واکنش نشان داده و راهکاری برای امنیت این منطقه ارائه کند.   این تحلیلگر مسائل سیاسی، سازمان کشورهای اسلامی را فاقد کارایی لازم برای ورود به این موضوع دانست و افزود: با توجه به اینکه سازمان همکاری کشورهای اسلامی نقش اصلی خود را در منطقه و جهان اسلام از دست داده، ایران بعنوان ابرقدرت منطقه و یک کشور مسلمان و حامی مظلومان باید از طریق جامعه جهانی و مدعیان حقوق بشر راههای عملی را برای جلوگیری از کشتار مسلمانان کشمیر ارائه کند. انتهای پیام/