به گزارش صبح توس، علیرضا هاشم آبادی در گفتگو با آل نور اظهار داشت:جوین در زمینه تولید گندم در استان دارای رتبه پنجم بوده و گندم مورد نیازبرای مصرف سالانه ۴۰۰ هزار نفر در کشور دراین شهرستان تولید می شود. وی افزود:بیش از ۱۴ هزار هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان جوین به  کشت گندم وجو اختصاص دارد وسالانه  بیش از۴۰ هزار تن گندم و ۲۰ هزارتن جو از این مزارع برداشت می شود. رئیس جهاد کشاورزی جوین  تصرح کرد:تا کنون ۲۱ هزارتن گندم و ۶هزار و ۱۰۰ تن جو مازاد برنیاز کشاورزان خریداری شده است. هاشم آبادی گفت: امسال  پیش بینی می کنیم، ۴۰ هزار تن گندم و ۱۰۰۰تن کلزا از کشاورزان خریداری کنیم. وی بیان داشت:قیمت خرید تضمینی گندم به ازای هر کیلو ۱۲۷۰ تومان، جو کیلویی ۱۰۲۰ تومان و کلزا کیلویی ۲۵۳۰ تومان اعلام شده است. انتهای پیام/