به گزارش صبح توس، عضو شورای اسلامی شهر زاوین در واکنش به وضعیت آب شرب در گفت‌وگو با کلات نادر با این عنوان که متأسفانه مسئولین بجای حل مشکل آب زاوين به دنبال علت‌های واهی و پاک کردن صورت‌مسئله هستند كه ربطي به مشكلات آب شهر ندارد،گفت: در خصوص انشعاب غیرمجاز حمام زاوین، فقط یک لوله  آن‌هم از سال٧٧وصل بود كه باحضوررياست فعلي آب وفاضلاب متوجه درپوش سر لوله در زیرخاک  شدند که مربوط به ١٨سال قبل بوده و قطع انشعاب صورت گرفت. محمودی در تصریح خبر بیان داشت:  با توجه به اینکه حمام يك لوله جدا از کوه دارد واصلان یازی به آب شرب ندارد و در صورت صحت ادعاي رئيس اداره آب و فاضلاب شهری، حمام زاوين از سال قبل كه آن لوله بلااستفاده را قطع كردندبايدحمام بسته می‌بود ولی چنین نشد. وی افزود: از رئیس اداره آب و فاضلاب شهری کلات تقاضا داريم به‌جای اين بهانه‌ها مشكلات راحل كند،به دنبال راهکار باشند؛چراکه آلودگي بیش‌ازحد آب  شهرزاوین باوجود سه مرتبه افتتاح تصفيه ولی متأسفانه بهره‌برداری در عمل نداشته‌ایم. وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه اگر ملتی دارای وجدان کار باشد، محصول کار او خوب خواهد شد،گفت: هر کس و در هرکجا که هستیم، باید وجدان کاری را در وظیفه‌ای که به گردن نهاده شده است و تعهد کردیم، رعایت کنیم. عضو شورای اسلامی شهر زاوین در پایان بابیان اینکه  دو چیز را از آغاز سال شروع کنیم و به‌عنوان شعاری در عمل برای خودمان قرار بدهیم، گفت: وجدان کاری و انضباط اجتماعی را به‌عنوان دو شاخص بسیار مهم امور کاری خود قرار دهیم انتهای پیام/