به گزارش چهل ماه نیوز، محمود محمد زاده رئیس اداره منابع طبیعی شهرستان رشتخوار گفت: مراتع شهرستان رشتخوار عمدتا فقیر و دارای تاج پوشش 5 تا 25 درصد میباشد لذا عمدتا عرصه های مرتعی در برابر چرای دام بسیار حساس بوده و در صورت عدم مراقبت و نظارت بر عملیات چرای دام ، در آینده نزدیک شاهد بیابانی شدن  مراتع خواهیم بود . وی در ادامه تصریح کرد: به منظور نظارت مستمر و کامل بر عرصه های منابع طبیعی و همچنین  کنترل ورود دام در فصل چرا در مراتع و جلوگیری از چرای بی رویه و مفرط ، لذا یگان حفاظت با استقرار پاسگاه سیار به همراه  تجهزات کامل  در مناطق مورد نظر اقدام به رصد و مراقبت و کنترل فنی دامهای سطح شهرستان نموده است. وی همچنین اظهار داشت:  امسال نیز برابر رویه همه ساله با شروع فصل چرا اقدام به استقرار پاسگاه سیار یگان حفاظت در گلوگاههای حساس نموده و با گشت و مراقبت و کنترل تعداد دام موجود و مطابقت با پروانه های صادره از ورود دام غیر مجاز به عرصه ها جلوگیری گردیده است. وی در پایان افزود: به منظور حفاظت از عرصه های جنگلی اقدام به تشدید گشت های شبانه گردیده است که این امر مانع از عبور غیر قانونی دام در عرصه های جنگلی خواهد شد . انتهای پیام/