به گزارش صبح توس به نقل از عطارنیوز، اسدالله حسن زاده در جمع خبرنگاران افزود: با احداث و افتتاح ساختمان اورژانس و بخش های شیمی درمانی، داخلی، توسعه ICU بیمارستان 22 بهمن و همچنین بخش های LDR (بلوک زایمانی) و NICU بیمارستان حکیم تعداد تخت مصوب بیمارستان های نیشابور از 350 تخت به 450 تخت افزایش یافت. وی بیان داشت: با توجه به توسعه بلوک های A و B در ساختمان در حال احداث بیمارستان حکیم در پایان سال جاری 80 تخت دیگر به تخت های مصوب بیمارستان حکیم افزوده و به این ترتیب تعداد تخت مصوب دانشکده به 530 تخت افزایش می یابد. معاون توسعه مدیریت و منابع دانشکده علوم پزشکی نیشابور گفت: بر این اساس ضریب برخورداری تخت­های بیمارستان در نیشابور از هفت دهم به ازاء هر 1000 نفر جمعیت در سال گذشته به یک به ازاء هر 1000 نفر جمعیت در سال جاری ارتقاء می یابد . قابل ذکر است: بیمارستان سوم نیشابور نیز در حال احداث می باشد که امید می رود با حمایت مسئولین وزارت بهداشت، مسکن و شهرسازی و پیگیری های مسئولین شهرستان در جبران کمبود تخت های نیشابور تحول چشمگیری در سال های آتی ایجاد و رضایت مردم شهرستان بیش از پیش حاصل گردد . انتهای پیام/