به گزارش صبح توس، به نقل از پیام جغتای، بارش های شب گذشته در نقاط مرتفع و کوهستانی شهرستان جغتای به صورت تگرگ بود که خساراتی به باغات و مزارع این مناطق وارد کرد.   شاهدان عینی در روستای زمند، یکی از روستاهای تابعه شهرستان جغتای با ارسال تصویری از تگرگ هایی که شب گذشته در این روستا باریده است؛ مدعی شدند که اندازه دانه های تگرگ در این روستا به بیش از 1 سانتی متر رسیده است.   همچنین اطلاعات بدست آمده از خسارات بارش تگرگ طی شب گذشته حاکی از شکسته شدن شاخ و برگ درختان میوه و همچنین خرد شدن اکثر گردو ها و کنده شدن آنها از درختان شده است.   گفتنی است که بارش شدید باران و همچنین باعث جاری شدن سیل در اکثر رودخانه ها و مسیل های شهرستان جغتای از جمله رودخانه شهرستانک شده است که برای حدود دو ساعت در برخی نقاط راههای ارتباطی را مسدود کرد.     عکس۰۲۸۵   انتهای پیام/