به گزارش صبح توس، فرقه ضاله بهائیت که در اصول 12 گانه خود از اصل «تحری حقیقت» دم می‌زند به این معنی که فرزندان بهائی تا سن 15 سالگی آزاد و رها هستند و تحت تعلیم هیچ گونه آموزه دینی و اعتقادی قرار نمی‌گیرند و پس از آن به دنبال کشف حقیقت راه خود را یافته و به زندگی خود ادامه می‌دهند در حالی که بر خلاف ادعاهایشان مبنی بر آزادی بیان، فکر و اندیشه و رها بودن فرزندانشان از هر گونه تعالیم و آموزه بهائی‌گری، برای کودکان سه تا پنج ساله کلاس‌های مخصوص یادگیری آموزه‌های بهائی و برای کودکان پنج تا نیز کلاس‌های دیگری برگزار می‌کنند تا آنها از کودکی در جریان برنامه‌ها، مراسم، آموزه‌ها و تعالیم بهائی قرار بگیرند و تا سن 18 سالگی نیز این کلاس‌ها دایر می‌گردد و آنها پس از 18 سالگی به مبلغان بهائی تبدیل می‌شوند.   در واقع حقوق بشر و آزادی بیانی که بهائیت از آن دم می‌زند هیچگونه مصداق واقعی نداشته و در باور نمی‌گنجد چرا که هر یک از افراد بهائی که در اثر مطالعه، تحقیق و بررسی به حقیقت دین اسلام پی می‌برند عطای بهائیت را به لقایش بخشیده و خود را از هر قید و بندی رها می‌کنند.   وقتی یک فرد بهائی حقیقت اسلام را یافته و به اسلام گرایش پیدا می‌کند سران فرقه بهائیت هر گونه امتیازات را از او سلب کرده و حتی خانواده نیز او را سلب نسبیت می‌کنند و اینگونه است که معنی حقوق بشر بهائیت نیز بر همگان آشکار و هویدا می‌شود.   یادداشتی از دکتر امین اسدی؛ دبیر جمعیت دانشجوئی حقوق بشر اسلامی   انتهای پیام/