به گزارش صبح توس به نقل از خبر فریمان،دکتر احمدی رئیس اداره دامپزشکی فریمان در رابطه با شیوع تب برفکی در گفتگو با خبرنگار ما از واکسیناسیون شدن بیش از 60 هزار دام به منظور جلوگیری از شیوع این بیماری خبر داد. وی در رابطه با بیماری تب برفکی گفت: این یک بیماری ویروسی واگیر دار دامی می باشد که در نشخوار کنندگان اهلی شیوع پیدا می کند و به علت سبک بودن ویروس و وسیع بودن میزبان ها، انتشار ویروس به صورت گسترده می باشد. احمدی افزود: شرایط محیطی از جمله اب و هوای سرد و مرطوب کمک شایانی به ماندگاری ویروس می کند. دکتر احمدی برخی از راهکارهای پیشگیری و کنترل این بیماری را به این صورت بیان کرد. 1- واکسیناسیون دام  2-رعایت شرایط بهداشت در دام داری ها   3- رعایت شرایط قرنطینه ای و کنترل تردد خودروها و افراد  4- عدم مراجعه به کانون های بیماری و مناطق پرخطر مانند بازار دام   5-دفن بهداشتی لاشه ها   6- ضد عفونی محیط و وسایل با فرمالین و آهک پاشی   7- همکاری دام داری ها درراستای اعمال شرایط فرنطینه ای انتهای پیام/