به گزارش صبح توس ، به نقل از منشور خواف ،؛رزمایش بزرگ الی بیت المقدس با نام رهروان ولایت با حضور گردان های الی بیت المقدس در خواف آغاز شد.