به گزارش صبح توس، حسن کاظمی معاون فرماندار شهرستان درگز در حاشیه برگزاری جلسه کارگروه آرد و نان شهرستان، به خبرنگار درگزخبر اظهار کرد: به منظور بهبود وضعیت کمی و کیفی نان در شهرستان درگز تعداد بازرسان افتخاری افزایش می یابد.

وی افزود: مردم نیز در کنار این بازرسی ها می توانند تخلفات موجود در نانوایی‌ها را گزارش دهند تا نانوایی های پر تلاش و زحمتکش تشویق و نانوایی های ضعیف، تقویت شوند.

کاظمی با بیان اینکه در ماه‌های اخیر با چهار نانوایی در سطح درگز برخورد شده است گفت: استفاده از جوهر لیمو، کم فروشی، مشکلات بهداشتی و واگذاری نانوایی بدون هماهنگی از جمله تخلفاتی است که منجر به بسته شدن نانوایی‌های متخلف و حتی باطل شدن پروانه کسب آنها می شود.

وی ادامه داد: نان جایگزین ندارد و مردم نیز به طور مستقیم با مسئله نان درگیر هستند؛ بنابراین ما هیچگونه تخلفی را در حوزه آرد و نان تحمل نمی کنیم.

گفتنی است در کمسیون آرد و نان شهرستان، نمایندگانی از اداره غله، اداره صنعت و معدن، اتحادیه نانوایی، اداره تعاون، اداره جهاد کشاورزی و مرکز بهداشت حضور دارند.

انتهای پیام/