به گزارش صبح توس به نقل از کلات نادر، شهرستان کلات در شمال شرقی خراسان رضوی با 116 اثر طبیعی و تاریخی میزبان گردشگران داخلی و خارجی است. این شهرستان، از شمال به‌وسیله تپه‌ماهورهای نسبتاً پست به طول ۱۸۰ کیلومتر با کشور ترکمنستان، از جنوب به کوه هزار مسجد و مشهد مقدس، از شرق به شهرستان سرخس و از سمت غرب به شهرستان درگز محدود می‌شود. در جدول زیر با توجه به‌پیش و رو بودن تعطیلات نوروزی به‌منظور آشنایی بیشتر گردشگران با این جاذبه‌های گردشگری؛ به‌صورت خلاصه نام اثر و آدرس برای مخاطبین قرار داده‌شده است؛ تا گردشگران بتوانند اطلاع بیشتری را در خصوص آثار گردشگری شهرستان کلات داشته باشند. لازم به ذکر است این پایگاه خبری ماهانه ده جاذبه گردشگری شهرستان کلات را تا پایان تابستان 95 منتشر می‌کند.
  ردیف   نام اثر   آدرس   ردیف   نام اثر   آدرس  
1 دروازه ارغوان شاه کلات ، ضلع غربی ورودی شهر 26 دربند نفتی کلات ، دروازه شرقی دژ
2 برج و باروی کلات کلات ، ضلع غربی ورودی شهر 27 پاسگاه مخروبه نادری کلات ، دروازه شرقی دژ
3 کتیبه نادری کلات ، ضلع غربی ورودی شهر 28  خانه‌های قدیمی  داخل شهر کلات
4 غار دربند کلات ، دربند ، ضلع غربی شهر 29 قلعه قنبر بی شهرستان کلات ، یکه توت ، قلعه قنبر
5 تپه حسن احمد کلات ، ضلع شمالی ارتفاعات پمپ‌بنزین 30 صوم‌های باغچه قلی شهرستان کلات ، خشت ، باغچه قلی
6 غارهای حسن احمد کلات ، ضلع شمالی ، داخل دره 31 امارت نادر در خشت شهرستان کلات ، خشت ،(داخل دژ)
7 لوله‌های انتقال آب قره‌سو کلات ، قره‌سو 32 اقامتگاه نادر شهرستان کلات ، خشت ،(داخل دژ)
8 موم یا خانه‌ای گبری کلات ، ضلع جنوبی شهر ، روبروی فرمانداری 33 آس باد شهرستان کلات ، خشت ،(داخل دژ)
9 محوطه تاریخی تخته حصار کلات ، ضلع جنوبی شهر ، روبروی فرمانداری 34 دیوار نادری شهرستان کلات ، گرو
10 قبرستان گبری حصار کلات ، ضلع جنوبی شهر ، روبروی فرمانداری 35 حوض خونی //   // ، خشت ، راه شورلق
11 کوره آجرپزی قارشی کلات ، قارشی 36 ارگ (قلعه) فرود //    // ، گرو (داخل دژ)
12 عمارت خورشید کلات ، داخل شهر 37 امام‌زاده باقزاد (بابازاغی) //    //   ، خشت
13 مسجد کبود گنبد کلات ، داخل شهر 38 حمام قله زو (نادری) //    //   ، قله زو (روستا)
14 تپه تاریخی باباگرگر کلات ، ضلع جنوبی ، باباگرگر 39 بابا کمال‌الدین //    //   ، قله زو (روستا)
15 حمام مسجد جامع کلات کلات، جنب مسجد کبود گنبد 40 تپه تاریخی ته بازه //    //   ، خشت
16 خانه‌های قدیمی کلات کلات ، داخل شهر 41 حوض انبارهای خشت //    //   ، خشت
17 آسیاب قدیمی کلات ، جنب بیمارستان 42 دیده‌بانی قره تاوه //    //   ، خشت
18 تپه نقاره خانه کلات ، نقاره خانه 43 تپه سنگانه شهرستان کلات ، بخش زاوین ، مجاور پاسگاه سنگانه ، کیلومتر 90 کلات
19 تپه تاریخی جعفر آقا کلات جعفرآقا 44 قنات سنگانه شهرستان کلات ، بخش زاوین ، مجاور پاسگاه سنگانه ، کیلومتر 90 کلات
20 قبرستان شیرمحمد قوشمچی کلات ، جاده خشت 45 تپه تاریخی مؤمن آباد شهرستان کلات ، بخش زاوین ، پساکوه ، مؤمن آباد
21 بند نادری کلات ، کیلومتر 4 جاده سیرزار 46 تپه تاریخی چهچهه شهرستان کلات ، بخش زاوین ، پساکوه ، چهچهه
22 دخمه ای بند کلات ، کیلومتر 4 جاده سیرزار 47 جنگل پسته شهرستان کلات ، بخش زاوین ، پساکوه ، چهچهه
23 تپه دختر کلات ، جاده خلج ، کیلو متر 6 48 محوطه تاریخی سه پنجه شهرستان کلات ، بخش زاوین ، پساکوه ، سرپنجه
24 دروازه گشتانه کلات ، ضلع غربی دژ کلات 49 تپه گبری قره تیکان شهرستان کلات ، دهستان زاوین ، شرق قره تیکان
25 دروازه چوب بست کلات ، دژ کلات 50 بقایای قلعه قره تیکان شهرستان کلات ، دهستان زاوین ، شرق قره تیکان
51 حمام قلعه کهنه قره تیکان شهرستان کلات ، دهستان زاوین ، شرق قره تیکان 85 برج سیستانی ها کلات _ لاین
52 آسیاب قدیمی قره تیکان شهرستان کلات ، دهستان زاوین ، شرق قره تیکان 86 تپه تاریخی حصار کلات _ روستای حصار
53 خواجه سلیمان (تپه تاریخی) شهرستان کلات ، دهستان زاوین ، روستای قلیچ آباد 87 تپه تاریخی سینی برج و باروی سینی
54 غار بهرو (خانه بهرو) شهرستان کلات ، دهستان زاوین ، روستایقره تیکان 88 برج و باروی سینی برج و باروی سینی
55 تپه نوقی (محوطه) کلات ، زاوین ، قره تیکان 89 قلعه کهنه لاین کلات _ لاین
56 رابط آبگرم //   // ، پساکوه ، جنوب آبگرم 90 غار آب تلخ کلات _ روستای خشت
57 آبشار آبگرم //   // ، پساکوه ، جنوب آبگرم 91 تونل آب حصار کلات _ ضلع جنوبی شهر(داخل دژ)
58 شهر کلوخه //   // ، جنوب شرقی زاوین 92 امام زاده بابارمضان کلات _ لاین _ بابارمضان
59 بت خواه //   // ، جنوب زاوین 93 منزلگاه ژرف کلات _ بخش زاوین _ روستای ژرف
60 قلعه کهنه زاوین //   // ، جنوب زاوین 94 تپه برده کلات _ بخش زاوین _ روستای برده
61 خانه شیخ نورالدین //   // ، داخل شهر زاوین 95 بقایای دیده بانی کلات _ بخش زاوین _ اورتکند
62 مجموعه آبشارهای نرده بانک کلات ، بخش زاوین ، سد زاوین 96 خانه های گبری کلات _ بخش زاوین _ نرسیده به روستای سررود
63 شهر سوخته کلات ، بخش زاوین ، ضلع جنوبی 97 تپه تاریخی سررود کلات _ بخش زاوین _روستای سررود
64 تپه تاریخی چرم (محوطه) کلات ، بخش مرکزی ، روستای چرم 98 برج های دیده بانی کلات _ بخش زاوین _روستای سررود
65 آبشار چرم کلات ، بخش مرکزی ، روستای چرم 99 تپه تاریخی طاهر آباد کلات _ زاوین _ طاهر آباد
66 نانوا خانه نادر کلات ، بخش مرکزی ، قره سو 100 آسیاب خور کلات _ زاوین _ بین خور و آسیاب قشقه
67 لوله های انتقال آب کلات ، بخش مرکزی ، قره سو 101 تپه تاریخی امیرآباد کلات _ زاوین _ پساکوه _ امیرآباد
68 آبشار و دره قره سو کلات ، بخش مرکزی ، قره سو 102 قنات چنار کلات _ زاوین _ چنار
69 تپه و محوطه تاریخی بی سمات کلات ، بخش مرکزی ، قره سو ، بی سمات 103 تپه پت کلات _ زاوین _ چنار_ شورستان
70 دیوار تاریخی آق برون کلات ، بخش مرکزی ،روستای جلیل آباد 104 بقایای رباط کلات _ زاوین _ سه راهی سنگانه _ ا کیلومتر
71 حمام نادری حمام قلعه کلات ، بخش مرکزی ،روستای حمام قلعه 105 تفرجگاه چهار راه کلات _ مرکزی_ لاین _ چهارراه
72 ییلاقات حمام قلعه کلات ، بخش مرکزی ،روستای حمام قلعه 106 مجسمه سنگی کلات ضلع جنوب شرقی (داخل دژ)
73 رباط جرف کلات ، بخش مرکزی ،روستای جرف 107 محوطه تاریخی بابافرجی کلات _ مرکزی _ بابافرجی
74 دخمه های اورتکند کلات ، زاوین ، سررود ، اورتکند 108 تپه و بقایای معماری قصر دختر کلات _ زاوین _ پساکوه _ آبگرم
75 آبشارها اورتکند کلات ، زاوین ، سررود ، اورتکند 109 دروازه دهچه کلات _ ورودی غربی دژ کلات
76 حمام قدیمی سررود کلات ، زاوین ، سررود 110 تپه تاریخی خور کلات _ زاوین _ پساکوه _ دره خور
77 آرامگاه شیخ شهاب الدین کلات ، زاوین ، سررود 111 آسیاب غژغه لات _ زاوین _ پساکوه _ دره خور
78 آرامگاه شیخ اسماعیل رضوی کلات ، زاوین ، سررود 112 غار گبری کلات _ مرکزی _ لاین کهنه
79 دروازه آل کلات ، زاوین ،روستای جرف ، کارده 113 جنگل ارس کلات _ دامنه های هزار مسجد
80 تپه استق سو کلات ، روستای استق سو 114 قلعه سبز کلات _ زاوین _ قلیچ آباد
81 قبرستان هزار نردک کلات ، لاین هزار مسجد 115 خواجه روشنایی کلات _ زاوین _ پساکوه _ خواجه روشنایی
82 کتیبه بیگلر کلات _ لاین 116 تپه نیازی کلات _ زاوین _ پساکوه _نیازی
83 رباط خاکستر کلات _ لاین _ خاکستر  
84 سنگدیوار کلات _ لاین _ سنگدیوار  
انتهای پیام/