به گزارش صبح توس، محمد مددی رییس اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان درگز در گفتگو با درگزخبر گفت: در سال 94 تعداد 10 طرح در قالب مشاغل خانگی به بانک ملی درگز معرفی شدند و تسهیلات با سود کم را دریافت کردند.

وی افزود: صنایع دستی شهرستان از تنوع بسیاری بالایی برخوردار است و می تواند نقش مهمی در اشتغالزایی جوانان جویای کار درگز داشته باشد.

رییس اداره صنایع دستی با ذکر جزییات نحوه واگذاری این تسهیلات گفت: ابتدا متقاضیان باید در سامانه مشاغل خانگی ثبت نام نمایند؛ سپس بعد از تشکیل پرونده و تایید مهارت متقاضیان در زمینه صنایع دستی، به کارگروه اشتغال شهرستان جهت تصویب طرح و اخذ تسهیلات معرفی شوند.

وی افزود: در سال 94 مبلغ 480 میلیون ریال به این امر اختصاص داده شد و در سال 95 نیز این سرمایه گذاری بر صنایع دستی منطقه بومی درگز ادامه خواهد داشت.

مددی اظهار کرد: به دلیل شرایط خوب این تسهیلات، هنرمندان زیادی در سامانه مشاغل خانگی ثبت نام نمودند.

وی افزود: در صورتیکه بخواهیم به تمام متقاضیان، تسهیلات پرداخت شود به بیش از دو میلیارد ریال اعتبار نیاز خواهد بود.

انتهای پیام/