به گزارش صبح توس به نقل از درگزخبر، آقای "م" کاندیدای رد صلاحیت شده و نماینده چند دوره قبل مجلس شورای اسلامی که در حواشی تاسف بار مجلس ششم و نامه زهرآلود به مقام معظم رهبری نقش پررنگی داشت؛ در جلسه تبلیغاتی یکی از کاندیداهای اصلاح طلب شهرستان و در بین مردم، اظهارات عجیبی کرد: وی ابتدا شورای نگهبان را با صحبت های خود زیر سوال برد و ضربه و عقب افتادگی کشور در ایام فتنه 88 را نادیده گرفت و با عنوان "سید اصلاحات" از یکی از سران فتنه جانبداری کرد.

نکته حائز اهمیت در این سخنرانی آن است که حمله به شورای نگهبان و سایر اظهارات وی، با اظهارات شبکه های ماهواره ای ضد نظام بیشترین شباهت و تطبیق را دارد.

انتهای پیام/