به گزارش صبح توس، گفته شده که وی پس از خاتمه ی دوران سربازی صاحب چند " کارت خاص " بوده که می توانست برای دلالی بانک مرکزی از آن استفاده کند. آدم وقتی عبارت کارت خاص را می خواند به یاد " امضای طلایی " می افتد که در برنامه ی تلویزیونی مناظره ی مرتضی حیدری، از آن به عنوان امضای سه ساعته و صرفا برای انجام برخی مبادلات تجاری خاص بهره گرفته می شد.     اینکه این " کارت خاص دلالی " چه حکمی دارد و در بازار چگونه عمل می کند ذکر همین نکته کافیست که از دلالی بانک مرکزی با این کارت روزانه 17 میلیون تومان سود نصیب فردی مثل بابک زنجانی می شده است. به هر ترتیب بابک زنجانی تصمیم می گیرد در این حرفه ی نان و آب دار به فعالیت خود ادامه دهد . گرچه این روایت به نحوی از سوی مسئولین وقت بانک مرکزی تکذیب شده و این قبیل مطالب را انتزاعی می دانند .     بابک زنجانی همچنین در گذشته ای نه چندان دور در حوزه ی صادرات کالا به خارج از کشور نیز ورود پیدا کرده بود . وی با خرید پوست گوسفند در ایران و فروش در ترکیه توانست ارزش هر یک دلارش را بیش از ده برابر افزایش دهد و از این طریق سود کلانی نصیب خود کرد.     با همه ی این تفاسیر اما بخش اعظمی از اظهارات غیر رسمی، ثروت هنگفت بابک زنجانی را مربوط به نیمه ی دوم دهه ی نود می داند .   یعنی دقیقا در جایی که ایران به دلیل تشدید فشار و تحریم ها نتوانست روال معمول تجاری خود با جهان را ادامه دهد و ناچار به نقش دادن سایر بازیگران در عرصه ی اقتصادی شد که البته این امر مسبوق به سابقه بوده است. این موضوع به نوبه ی خود سبب شد تا فردی نظیر بابک زنجانی با استفاده از ارتباطات خود به حوزه ی معاملات نفتی ورود پیدا کند که البته این وضع نیز باعث تحریم فعالیتهایش از سوی اتحادیه اروپا و امریکا گردید .     اینکه چرا و چگونه فردی نظیر زنجانی ها به چنین سرنوشتی دچار می شوند و یک شبه ره صد ساله را می پیمایند بحث مفصلی را می طلبد که در این مجال نمی گنجد . اما به طور کل باید گفت این پدیده ی یک شبه پولدار شدن برخی ریشه در عوامل متعددی داشته و دارد که اگر این عوامل به صورت مجموعه ای و باهم دیده نشود همچنان شاهد تکرار این مسائل در سالهای آتی به فراخور موقعیتهای مختلف خواهیم بود .     اینکه بارها و بارها از سوی مسئولین نظام تاکید شده اقتصاد کشور رانتی است و باید برای آن چاره ای عملی داشت به هیچ وجه شوخی بردار نیست . به راستی کجا و چه هنگام مجموعه ی دولت می خواهد در مقابل این حرکت کژدار و مریض اقتصادی تمام قد بایستد ؟ چه خوشمان بیاید و چه نیاید ؛ چه دوست داشته باشیم و چه دوست نداشته باشیم باید یک روز و از یک جا جلوی این افتضاح رانتی در کشور گرفته شود .     افرادی نظیر زنجانی ها می توانند در چنین فضای رانتی و برای آنکه از گزند قانون در امان باشند اقدام به آلوده کردن برخی مقامات و مسئولین در دستگاهها کنند و بدین ترتیب در صدد کاهش هزینه ی برخورد های قانونی با خودشان برآیند . لذاست که اگر حاکمیت بخواهد با این قبیل افراد برخورد جدی داشته باشد ناچار است به پرونده ی برخی عوامل دستگاههای درگیر نیز رسیدگی کند که این کار را بسیار دشوار خواهد ساخت و درست همین جاست که به فرموده ی رهبر معظم انقلاب " با آغاز مبارزه ی جدی با فساد اقتصادی و مالی یقینا زمزمه ها و به تدریج فریادها و نعره های مخالفت با آن بلند خواهد شد " .     به هر تقدیر بابک زنجانی ها ، محمود خاوری ها و نظایر آن در یک فضای مریض اقتصادی و غیر شفاف که هیچ گونه درآمد و هزینه ای در آن مشخص نیست می توانند باز هم رشد کنند . مادامی که همه ی افراد از امکانات عمومی یکسانی بهره مند نباشند اینچنین ره صد ساله یک شبه پیموده خواهد شد. اصولا تا زمانیکه ما از گردش آزاد اخبار و اطلاعات در تمام حوزه ها اعم از اقتصادی و غیره در هراس باشیم باید هر روز منتظر ظهور و بروز چنین غده های بدخیم در بدنه ی اقتصادی و اجتماعی کشور باشیم .     برخورد با افرادی نظیر بابک زنجانی به فرض اثبات جرم گرچه امیدوارکننده است و امیدی در دلها روشن خواهد کرد؛ اما بدون شک این تمام ماجرا نیست و ژستی که برخی مسئولین پس از فرمان هشت ماده ای رهبر معظم انقلاب در برخورد با مفاسد اقتصادی می گیرند به هیچ وجه متناسب با خروجی های این حوزه متناسب نیست.   ادمه دارد...