2020-02-23 | 1398/12/04

گلباران تمثال امام خمینی(ره) در تربت حیدریه

همزمان با ورود تاریخی امام خمینی(ره) در روز 12 بهمن 57 به میهن، تمثال مبارک ایشان در ساعت 9:33 همگام با سایر کشور در میدان مرکزی تربت حیدریه توسط خاندان معظم شهدا و ایثارگران، مسئولین و سایر آحاد مردم گلباران شد.