به گزارش صبح توس، عباس ترکمان زاده در گفتگو با خبرنگار تابان تربت، اظهار داشت: از ابتدای امسال تاکنون با تعامل دانشگاه علوم پزشكي وكميته امدادامام خميني (ره) تربت حيدريه مبلغ 195 ميليون ريال مساعدت داروئي از طرف معاونت غذا ودارو دانشگاه  به 42 بيمار صعب العلاج و خاص  تحت حمايت كميته امداد پرداخت شده است.   وی تصريح كرد: با توجه به مشكلات متعددی كه بيماران صعب العلاج دارند مي طلبد كه كميته امداد  با ديگر سازمانها تفاهمنامه هائي را امضاء و سطح همكاري هاي في مابين را ارتقاء و جهت حل مشكلات بيماران با سایر ارگانها و نهدها تعامل و همکار داشته باشد.   ترکمان زاده هزینه درمانی بیماران خاص را بسیار سنگین دانست و افزود: با توجه به اینکه تعداد بسيار زيادي از بيماران تحت پوشش كميته امداد  بيماران صعب العلاج سرطاني، متابوليك، ام اس و... هستند در پرداخت هزينه هاي  درماني دچار مشكلات فراواني مي باشند و لذا با در نظر داشتن اعتبارات محدود دولتي و حمايت موسسات خيريه هزينه هاي سنگین اين گروه از بيماران به سختی فراهم می شود.   وی گفت: كميته امداد امام با اجراي طرح شفا بيماران نيازمند را شناسايي و با تكيه بر كمك حاميان، حركت اين عزيزان نيازمند را در مسير درمان تسهيل و كمك هاي مردمي را ساماندهي و به بیماران نیازمند می رساند.   مدير كميته امداد امام خميني (ره) تربت حيدريه در ادامه از برگزاری کارگاه آموزشی ویژه سالمندان با حضور 200 سالمند 60 سال به بالا به مدت 2 روز در شهر بایگ و روستای نسر خبر دادو افزود: افزايش دائمي گروه مسن  در جمعيت كشور هم از نظر تعداد مطلق و هم نسبت به جمعيت سني در حال كار، توجه بيشتري را به روش هاي كمك رساني براي سالمندان به خود جلب کرده است.   ترکمان زاده بیان داشت: اثر اقتصادي و اجتماعي پديده پيرشدن جمعيت، فرصت و چالشي براي همه جوامع است. زيرا سالمندان بخش پر ارزش و مهمي از منابع انساني جامع را تشكيل مي دهند به همین جهت کمیته امداد در جهت ارتقاء سطح دانش وآگاهی های سالمندان اقدام به برگزاری کلاسهای آموزشی جهت سالمندان تحت حمایت می نماید.   وی هدف از برگزاری این کارگاه آموزشی را تقویت باورهای دینی و رفتارهای معنوی چون توبه واستغفار ونقش معنویت در کسب آرامش، آموزش مهارتهای اجتماعی جهت پیشگیری از انزوا و مقابله با حس تنهائی، آشنائی با جایگاه و نقش واقعی سالمندان در همبستگی های خانوادگی، افزایش امید و نشاط اجتماعی، کسب آگاهی لازم در خصوص اصول خود مراقبتی در حوزه بهداشت و سلامت عنوان کرد.   انتهای پیام/