به گزارش صبح توس به نقل از درگزخبر، مردم شهرستان درگز در ششمین سالروز خلق حماسه 9دي امروز همزمان با سراسر کشور براي تجديد عهد خود با ارزش ها، آرمان هاي امام خمینی(ره)، شهدا و بيعت دوباره با ولي فقيه خود به صحنه آمدند و حماسه تجلي ميثاق با ولايت را خلق كردند.

مردم شهرستان درگز غبار بر جاي مانده از فتنه سال 1388 را از چهره نظام زدودند و با عطر بصيرت رنگ و بويي تازه به آن ببخشند؛ و بار ديگر به همه فتنه گران و حاميان آنها نشان دادند كه با ولايت زنده اند و همیشه برای مقابله با فتنه و فتنه گران در کنار ولی فقیه خود ایستاده اند.

در این روز مردم درگز با مشت هاي گره كرده؛ فرياد هاي كوبنده مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائيل، مرگ بر منافق و مرگ بر ضد ولايت فقيه را به گوش جهانیان رساندند.

انتهای پیام/