به گزارش صبح توس به نقل از منشور خواف ، ۳۶۵ روز سال عرصه زور آزمایی شب و روز است؛ گاه برای ماه‌ها روز پشت شب را بر زمین می‌زند و گاه شب پیروز این میدان می‌گردد بعضی وقتها هم کارزارشان نتیجه مساوی پایان می‌یابد. اما در حد فاصل دو موسم برگریزان و زمستان شب پیروزی مقتدرانه‌ای را می‌یابد و از آن به بعد در فرود زوال می‌افتد ایرانی‌ها آن گاه و زمان را «یلدا» و یا «چله» می‌نامند و گرامیش می‌دارند.