به گزارش صبح توس، به نقل از طرقبه نیوز، گشت امداد و نجات سپاه شهرستان طرقبه شاندیز در قالب گروهی از بسیجیان بخش طرقبه در اولین روز از بارندگی برف شدید در محور های کوهستانی طرقبه برایکمک رسانی به رانندگان و افراد گرفتار در برف حضور یافتند. در این راستا از محور روستاهای حصار، ازغد، طرقدر، دهبار، کلاته آهن و مایانات از توابع بخش طرقبه سرکشی انجام شد. در محور ازغد نیز تعداد 15 خودرو به علت لغزندگی شدید جاده از مسیر منحرف و یا باعث مسدود شدن جاده شده بودند که باحضور بسیجیان بخش طرقبه کمک رسانی به موقع صورت گرفت. همچین در محور روستای دهبار بیماری که می بایست سریع به بیمارستان انتقال پیدا می کرد و خودروی ایشان از مسیر منحرف و دچار سانحه شده بود به علت گرفتار شدن تیم اورژانس در مسیر جاده، خوردوی  فرد بیمار و آمبولانس توسط بسیج طرقبه امدادرسانی شد. هفت خودروی دیگر نیز در این محور از کمک و امداد بسیجیان این بخش بهره مند شدند. انتهای پیام/