به گزارش صبح توس، به نقل از ندای چناران، بارش برف پاییزی، پارک ملت شهر چناران را سفید پوش کرده و به آن زیبایی خاصی بخشیده است.