به گزارش صبح توس، به نقل از طرقبه نیوز، بارش اولین برف پائیزی که از اواخر شب گذشته آغاز شده بود، شهر طرقبه را سفیدپوش کرد.