به گزارش صبح توس، به نقل ازجام روز؛ احمد شافعی، معاون فرماندارتربت جام با اعلام افزایش تصادفات منجر به فوت در این شهرستان گفت: تصادفات منجر به فوت در حوزه روستایی ۱۷ درصد و برون‌شهری ۸ درصد نسبت به  سال گذشته افزایش‌یافته داشته است.

شافعی افزود: تأکید دولت بر آرام‌سازی ترافیک با ایجاد سرعت کاه‌ها و جامعه ایمن است؛ درشهرتربت جام با نصب سرعت کاه‌ها تصادفات به میزان شش درصد کاهش داشته است.

وی ادامه داد: روان‌سازی مسیرها برای خردسالان، معلولین و بزرگ‌سالان ازجمله عوامل موردتوجه و تأکید دولت است.

معاون فرماندارتربت جام با اشاره به افزایش تصادفات منجر به مرگ در حوزه شهری صالح‌آباد و نصرآباد گفت: با توجه به افزایش تصادفات منجر به مرگ شهرهای صالح‌آباد و نصرآباد بخشداران و شهرداران این دو شهر سریعاً با تشکیل کارگروه ترافیک و با کمک نخبگان و کارشناسان  به روان‌سازی حوزه خود اقدام کنند.

وی با اشاره به اهمیت احداث پارک‌سوار در شهرستان تصریح کرد: برای سازمان‌دهی خودروهای مسافربر شخصی روستاهای تابعه، شهرداری با کمک سازمان اتوبوس‌رانی و راه و شهرسازی نسبت به احداث پارک‌سوار در میدان بسیج اقدام کنند.

در پایان معاون فرماندارتربت جام با اشاره به راه خطرناک کشتارگاه صنعتی دام که خارج از حیطه کاری راه و ترابری و شهرداری است تأکید کرد: شهرداری نسبت به لکه‌گیری و اداره راه و مسکن و شهرسازی در ارتباط با خط‌کشی محور فوق اقدام تا از بروز حوادث ناگوار در این محور جلوگیری به عمل آید.

انتهای پیام/