به گزارش صبح توس، به نقل از درگزخبر، مراسم یاواره شهدای بخش لطف آباد شهرستان درگز در مسجد روستای شیلگان برگزار شد.