به گزارش صبح توس، به نقل از چهل ماه نیوز، هر سال با فرارسیدن فصل برداشت طلای سرخ که از اواسط آبان ماه در رشتخوار آغاز می شود، سرتاسر شهرستان حال هوای زعفرانی می گیرد و عطر خوشبو و آرام بخش این محصول در مزارع می پیچد.