به گزارش صبح توس، به نقل از قوچان خبر، علی شکفته، عضو شورای شهر قوچان با اشاره به برگزاری انتخابات هئیت رئیسه شهرستان قوچان گفت: اعضای شورای شهرستان قوچان پس از بحث و تبادل نظر و برگزاری انتخابات، اسدلله قاسمی را به عنوان رئیس شورای شهرستان قوچان به مدت یکسال انتخاب کردند. وی افزود: همچنین علی شکفته به عنوان نایب رئیس، عباس زارعی به سمت منشی و محمد خانی به عنوان سخنگوی این شورا برای مدت یکسال انتخاب شدند. وی با اشاره به اهمیت شورای شهرستان به عنوان شورای فرداستی تصریح کرد: شورای شهرستان، یک شورای فرادستی بوده که از اعضای شورای شهر قوچان، باجگیران و بخش مرکزی تشکیل شده است. شکفته خاطرنشان کرد: شورای شهرستان قوچان، شورایی پنج نفره و فرادست شورا شهر می باشد که اعضای آن متشکل از دو نماینده از شورا اسلامی شهر قوچان (اسداله قاسمی و علی شکفته) یک نماینده از شورا شهر باجگیران (محمد خانی) یک نماینده از شورای بخش مرکزی (چربگو) و یک نماینده از شورای بخش باجگیران (عباس زارعی) است. انتهای پیام/