به گزارش صبح توس، به نقل از تابان تربت، در این جشنواره ملی، رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به چالش های پیش روی  زعفران در بازارهای داخلی و جهانی اشاره کرد و افزود: قوام و تداوم تولید محصولات و صنایعی همچون زعفران وابریشم مستلزم  واقعی شدن نرخ ارز است و تا این مهم در کشور اتفاق نیفتد، وضعیت محصولاتی حتی جهانی به این گونه خواهد بود.   ناصر شاهنوشی اظهار داشت: اگر سیاست و راهبردی که مبتنی براصول تجارت بر بازارهای جهانی است در صنعت زعفران و ابریشم منطقه تربت حیدریه تبیین و پیاده سازی شود به طبع این محصولات استراتژیک در برند سازی و وضعیت اقتصادی منطقه نقش مهمی را می توانند ایفا کنند.   وی با اشاره به اینکه سهم بهره وری خراسان رضوی از زعفران، 75 درصد کشور را شامل می شود، افزود: اینکه نگذاریم کشت زعفران به سایر استانهای کشور نفوذ کند یک استراتژی مهم است و باید با دقت و مطالعه بهتری در زمینه کاشت، برداشت و فرآوری و همچنین ایجاد بازار و بورس بین المللی نقطه ثقل این محصول استراتژیک را از آن خود کنیم.   رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد اذعان کرد: قابلیت ایجاد خوشه های صنعتی، جذب سرمایه گذاران خارجی و بخش خصوصی، برخورداری از شبکه فعال بازاریابی و تولید و راندمان بالای زعفران، فرصت های خوبی است که باید بنحو شایسته بهترین بهروری را در منطقه تربت حیدریه به انجام رساند.   وی گفت: حرکت در جهت توسعه صنایعی همچون زعفران و ابریشم با توجه به استعداد و پتانسیل های موجود، راهبردی است که باید تبیین شود که اگر بتوانیم خوشه های صنعتی مثل زعفران را بر اساس اصول و راهبرد شکل دهیم، الگوئی مناسب برای دیگر صنایع استان به وجود می آید. جشنواره ملی توسعه، تجارت و صادرات زعفران با حضور مسئولان کشوری و استانی صبح امروز به مدت یک روز در تالار برلیان تربت حیدریه برگزار شد.   انتهای پیام/