به گزارش صبح توس ، به نقل از مهرزاوه ؛حجت الاسلام سید مهدی مصطفویان امام جمعه زاوه با بیان به حکام ابلح عرب بوی از مسلمانی نبرده اند ورژیم آل سعود در سرازیری سقوط قرارگرفته مسلمانها نباید کوتاه بیایند . وی در ادامه خطبه ها افزود؛ اینکه موضوعی که از دیروز سرتیتر رسانه های جهان  قرار گرفته حادثه بزرگ عظیم و اندوه باری که دیروز  قلب مسلمانان  جهان را داغدار کرد حادثه سرزمین منا در حال  رمی جمرات اتقاق افتادعده ای زیادی از زائران بیت الله الحرام مظلومانه در زیر دست وپا له شدند.در حج امسال حدود بیش از ۳هزار نفر از زائران خانه خدا در چهار صحنه جان خود را از دست دادند. خطیب زاوه اظهار کرد؛ امسال عید قربان را به عزاتبدیلی جان عزیزان ما تبدیل شد چراکه در یک هتلی در مکه آتش سوزی راه انداختن عده ای زیادی زنده سوختن ،درایستگاه قطار به سمت مناعده ای زیادی مجرو ح  وکشته شدند ،حادثه اندوه بار سقوط جرثقیل در کنار خانه خدا مسجد الحرام همه رسانه انعکاس دادند که چقدر حادثه بزرگی اتفاق افتاد و دیروز حادثه اندوه بار و غمناک رمی جمرات در سرزمین منا . مصطفویان اظهار داشت ؛ اینها چه چیزی را میخواهد ثابت کنند تمام این حوادث و اتفاقات از بی کفایتی بی تدبیری و اجز و ناتوانی مقامات آل سعود در حفاظت جان زائران بیت الله الحرام میدانم. وی با اشاره به حاکمان عرب ابلحی فقط داد از مسلمانی میزندولی بوییاز مسلمانی نبردن کسانی خودشان را خادمین حرمین شریفین ،کلیداران خانه خدا میدانند آنها خدام شیطان بزگ آمریکای جنایت کار هم کاسه اسرائیل وانگلیس اندآنها اگر مسلمان می بودنند نباید مسلمان کشی میکردندکودک کشی میکردندو ملت مظلوم یمن را چندین ماه زیر آماج گلوله ها قرار دادند کجای این کار مسلمانی است . وی افزود ؛ این حوادث برای امنیت زائران امسال مربوط نمیشود در سال ۱۳۶۶هزاران زائر که اغلب ایرانی و دیگر از کشورها در مراسم برائت از مشرکین حضور داشتن جان خودشان را از دست دادند .عوامل امنیتی خبیث آل سعود در آن سال به جان زائران افتادن از بالای ساختمان ها سنگ پرتاب می کردنند شیشه میرختن بالای سر زائران ایرانی و بقیه مسلمانها هزاران نفر آنجا کشته شدند. در سال۱۳۶۹ در یک تونل منتحی به مسجدالحرام تعداد۱۴۲۶نفرزیر دست وپا له شدنند در سال۱۳۷۳در رمی جمرات ۲۷۰از زائران کشته شدند. در سال۱۳۸۵ تعداد۳۴۵درهمین صحرای منادر رمی جمرات در سال ۱۳۷۶ تعداد۳۴۰نفردر آتش سوزی خیمه ها منا از بین رفتننددر سال ۱۳۸۶ حدود۷۶نفر در ریختن یک ساختمان هتل از دنیا رفتند. وی با اشاره به ؛ بیستم شهریور امسال تعداد یکصدهفت نفر زائر با سقوط جرثقل در مسجد الحرام در خون خودشان قوطه زدند.و مامثل دیروز یک برگه دیگر به بی کفایتی آل سعود در رمی جمرات تابحال۱۳۱ نفر از زائران ایرانی جان خود را از دست دادند.و هنوز هم عده ای زیادی مفقود هستند.انقدر جنازه ها زیاد است که سرد خانه ها جواب نمیدهد و مجبور ند جنازه ها را به شهر های اطراف مثل شهر طائف منتقل می کنند. خطیب زاوه افزود؛ آنقدر سیاستی که نمیتوانند امنیت را تامین کنندچطورتوان دارندخود را خادمین شریفین اعلام کنند . وی با ابیان به اینکه مقام معظم رهبری در پی این حادثه پیامی راصادر کردنند که سه روز عزای عمومی برای جان باختگان سرزمین منا اعلام کردند.و خواستار رسیدگی وضع مجروحانو پاسخ مقامات سعودی در خصوص مدیریت غلط نباید فراموش شود.   انتهای پیام/