به گزارش صبح توس به نقل از درگزخبر، با آنکه هر روز شاهد شنیدن شعارهای رنگارنگ با موضوع تولید داخلی از زبان مسئولین هستیم؛ متاسفانه تولید کنندگان و کارآفرینان شهرستان که در صنعت و اشتغالزایی نقش مهم و حیاتی ایفا می کنند؛ به خاطر عدم حمایت و برنامه ریزی مسئولین هر روز بیشتر منزوی تر شده اند. و شهرک صنعتی درگز که می توانست تبدیل به نماد پویایی و اقتصاد شهرستان و محل کسب درآمدهای حلال باشد؛ امروز در واقع یک شهر متروکه است و کسی پاسخگو نیست.

انتهای پیام/