به گزارش صبح توس، محمدجواد هاشمی نژاد با ابراز تاسف نسبت به رفتارهای غیرانسانی دولتمردان غرب علیه پناهجویان و آوارگان سوری اظهار داشت: آنچه که در روزهای اخیر در مورد پناهجویان رخ می دهد، مساله بسیار غم انگیز و فاجعه باری بوده و رفتارهای ضدحقوق بشری کشورهای غربی نسبت به پناهجویان، یکی از فجایع بزرگ قرن حاضر است. دبیرکل بنیاد هابیلیان افزود: نباید فراموش کنیم که کشورهای غربی به ویژه فرانسه، میزبان تروریست ها بوده اند و آنها را برای مبارزه با نظام قانونی سوریه، مسلح کردند. وی ادامه داد: کشورهای غربی، خود مسئول شرایط موجود می باشند و باید تبعات آن را نیز بپذیرند. تحولات و حوادث منطقه، وارداتی است هاشمی نژاد تصریح کرد: غرب برای پیشبرد اهداف سیاسی خود از ابزار ترور و تروریست استفاده می کند و به دنبال سرنگونی نظام قانونی سوریه بوده؛ هر چند که این طرح از پیش شکست خورده است و جمهوری اسلامی ایران نیز معتقد است؛ آنچه که هم اکنون در سوریه و عراق در حال رخ دادن است، نتیجه اغراض بیرونی و از سوی کشورهای غربی بوده و تمامی تحولات منطقه وارداتی است. دبیرکل بنیاد هابیلیان تاکید کرد: به گواه تاریخ، استفاده از ابزار ترور و تروریست برای پیشبرد اهداف سیاسی، تبعات بسیار بدی دارد؛ به گونه ای که این موضوع خود کشورهای غربی را نیز دچار مشکل خواهد کرد و هم اکنون نیز این کشورها تبعات آن را شاهد هستند. وی یادآور شد: درحاضر، غرب نه تنها مسئولیت تبعات حمایت از ترور و تروریست ها را نپذیرفته، بلکه شاهد برخوردهایی از سوی غرب با پناهجویان هستیم که این نوع رفتارها با کرامت انسانی ضدیت داشته و غیر انسانی و ضد حقوق بشری است. وی خاطر نشان کرد: تا غرب نگاه خود را تغییر ندهد و استفاده از ابزار ترور و تروریست پروری را کنار نگذارد و برای رسیدن به اهداف سیاسی خود از فعالیت های تروریستی حمایت کند، شاهد این فجایع نیز خواهیم بود. سکوت مجامع بین المللی حقوق بشر نشان دهنده وابستگی آنان به دولتمردان غربی است هاشمی نژاد با اشاره به سکوت مجام ع بین المللی حقوق بشری پیرامون رفتارهای غیرانسانی که نسبت به پناهجویان رخ می هد، بیان کرد: هر گاه فلش جنایات حقوق بشری به سوی خود غرب برگردد، مجامع بین المللی حقوق بشری که وابسته به غرب است به راحتی از کنار آن موضوع عبور می کنند. دبیرکل بنیاد هابیلیان در پایان با اشاره به عمق این فجایع تصریح کرد: آنچه که امروز از سوی غرب پیرامون پناهجویان اتفاق می افتد و حمایت هایی که غرب از تروریست ها انجام می دهد؛ می تواند در قالب جنایات جنگی مطرح شود و از نظر حقوقی عاملان این فجایه هولناک به پای میز محاکمه کشاند؛ اما به دلیل دلبستگی مجامع بین المللی حقوق بشر، در سایه سکوت از این موضوع عبور می کنند. انتهای پیام/