به گزارش  صبح توس به نقل از قوچان خبر، مهدی وطن پرست رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قوچان با اشاره به ضرورت اصلاح بروکراسی اداری، اظهار داشت: با توجه به سیاست های کلی و الگوی تکلیفی دانشگاه آزاد اسلامی در راستای کاهش بروکراسی اداری، ارتقاء سطح خدمات رسانی به دانشجویان و تسهیل امور، 10 درصد از پست های مدیریتی این واحد دانشگاهی حذف و تعدیل خواهد شد.   وی با بیان اینکه افزایش بهره وری نیروی انسانی و بهینه سازی ارائه خدمات به دانشجویان در دستور کار این واحد دانشگاهی قرار گرفته است، افزود: با اجرای طرح تجمیع و افزایش بهره وری نیروی انسانی، ضمن ارتقا کمی و کیفی فعالیت ها، به تربیت نیروی انسانی چند مهارتی خواهیم پرداخت.   وطن پرست بیان داشت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان با درجه بسیار بزرگ، ضمن تعدیل سطوح مدیریتی خود، تلاش می کند تا الگوی تکلیفی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی را اجرایی نماید.   رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان در پایان ابراز امیدواری کرد: امیدواریم با اجرای این سیاست و کاهش 10 درصدی سطوح مدیریتی، ضمن بهینه سازی و افزایش بهره وری کارکنان خود، به شاخص های استاندارد مدیریتی به ویژه شاخص نسبت کارمند به دانشجو نزدیک شویم.   انتهای پیام/