به گزارش صبح توس، محمد نبوی در گفتگو با بصیر سبزوار با بیان اینکه عشایر سبزوار سهم عمده ای را در تولید غذایی شهرستان برعهده دارند، اظهار داشت: 20 درصد از 900تن گوشت قرمز مصرفی شهرستان سبزوار توسط این قشر تولید و در بازار به فروش می‌رسد.

وی با اشاره به ابنکه این رقم برای عشایر سایر مناطق کشور از 15درصد عبور نکرده است، تصریح کرد: اقدامات ابتکاری اداره عشایری سبزوار در اجرای طرح زنجیره گوشت قرمز تاثیر شایانی در افزایش تولیدات این محصول در شهرستان را داشته است.

نبوی با بیان اینکه طرح زنجیره ای گوشت قرمز به عنوان طرحی حمایتی در راستای ماندگاری و ایجاد درآمد برای قشر عشایری در شهرستان اجرا می شود، خاطر نشان کرد: در زمانی که عشایر به علت نبود نقدینگی مجبور به فروش برخی از دام های سبک خود می شوند اداره عشایر با خرید تضمینی از فروش بی رویه دام جلوگیری کرده و احشام مورد نظر را به قیمت روز خریداری میکند و در اختیار عشایر قرار می دهد.

وی با بیان اینکه 60درصد قیمت دام به صورت نقدی پرداخت خواهد شد، ادامه داد: 40درصد نیز از قیمت به صورت علوفه در اختیار دامدار قرار می گیرد و از این طریق مشکلی نیز برای تهیه علوفه مورد نیاز دام به وجود نخواهد آمد.

رئیس اداره عشایری جهاد سبزوار با بیان اینکه آب مهم ترین عامل ماندگاری عشایر و ایجاد تولیدات می باشد، تصریح کرد: خوشبختانه درحال حاضر هیچ یک از مناطق عشایری شهرستان بدون آب نیست.

انتهای پیام/