به گزارش صبح توس، به نقل از بصیر سبزوار، احمد برادران در نشست کمیته برنامه ریزی شهرستان با اشاره به اعتبارات ماده 180اظهار داشت: باید این اعتبارت به گونه ای برنامه ریزی شود تا بتواند به کاهش این عقب ماندگی کمک کرده و شاهد اتمام پروژه ها نیمه تمام شود.   وی با بیان اینکه 220 پروژه نیمه تمام درسبزوار وجود دارد تصریح کرد: مکانیزیم برنامه ریزی در تخصیص اعتبارات در اختیار شورای برنامه ریزی استان است و شهرستان ها تنها اختیار جابه جایی مبالغ را در حیطه یک سرفصل دارند.   برادران با اشاره به اطلاع بیشتر مدیران شهرستانی از وضعیت بومی و پروژه های در حال اجرا در شهرستان ها بیان داشت: دخالت بیشتر مدیران شهرستانی در برنامه ریزی اینگونه اعتبارات و تخصیص آن به طرح ها مورد نیاز کمک شایانی به رشد مناطق مختلف می‌کند.   وی همچنین به رشد نامتوازن برخی از مناطق به دلیل مزیت های نسبی منطقه ای اشاره کرد و افزود: برای بهرهمندی از رشد متوازن در مناطق گوناگون باید نگاهی همه جانبه به مناطق کرد و با حرکتی پیوسته به رشد حوزه های مختلف کمک کرد.   برادران اعتبارات سبزوار از ماده 180 را در حدود 16میلیارد تومان عنوان کرد و تصریح کرد: این رقم د حدود 8درصد کل بودجه استان از اعتبارات ماده 180 استانی می باشد.   فرماندار سبزوار همچنین با بیان اینکه در حدود 63 در صد از اعتبارات ماده 180توزیع شده است خاطر نشان کرد: بیشتر این اهتبارات معطوف به پروژه هایی است که از درصد پیشرفت فیزیکی بالاتری برخوردار بوده اند و با این اعتبارات به بهره برداری خواهند رسید.   انتهای پیام/