به گزارش صبح توس، مهدی علی اکبری در گفتگو با ندای گناباد در خصوص علل وقوع کودتای 28 مرداد 1332 گفت: مخالفت آیه الله کاشانی با قرارداد الحاقی نفتی «گس-گلشائیان» و پشتیبانی از پیشنهاد نمایندگان اقلیت مجلس در دوره پانزدهم (حسین مکی-دکترمظفر بقایی-حائری زاده) باعث نزدیکی و افزایش همکاری نیروهای مذهبی و ملی شد و اعلام مخالفت آیه الله کاشانی و دکترمصدق با نخست وزیری رزم آرا ضمن تحریک کینه توزی نیروهای وابسته داخلی موجب عقب نشینی انگلیسی ها شد.   وی با بیان اینکه گسترش جنبش ملی شدن صنعت نفت، سبب طرح ریزی دسیسه از سوی انگلیس وآمریکا و مهره‌های داخلی و در راس آن دربار پهلوی برای شکست دادن وحدت رهبران جنبش و صفوف واحدمردمی شد، خاطرنشان کرد: با توافق پشت پرده سازمان های جاسوسی آمریکا و انگلیس،آمریکایی ها برای بدست آوردن نفت ایران نقشه ی کودتا را طراحی کردند.   علی اکبری افزود: ابتدانقشه کودتا خوب پیاده نشد و شاه ازترس بازداشت با هواپیما به عراق و ازآنجا به رم فرارکرد. مرحله دوم طرح کودتا سه روز بعد با ایجاد آشوب خیابانی به اجرا درآمد و خبر پیروزی کودتا و سقوط دولت مصدق در روم در حالت ناباورانه ای به شاه داده شد که بعد از بازگشت شاه به تهران به مامور سیا در تهران گفته بود:«من تخت و تاج خود را به خدا،به ملتم و شما مدیونم».   مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی علل اصلی موفقیت کودتای 28 مرداد از سوی کودتاچیان را علاوه عوامل داخلی، توطئه های استکباری که سبب ایجاد شکاف بین نیروی های ملی و مذهبی و مصدق و آیه الله کاشانی شد، عنوان کرد و تصریح کرد: با شناخت دقیقی که انگلیسی ها و امریکایی ها از نقش وحدت آفرین اسلام داشتند ازتوان توده ای ها برای تخریب شخصیت آیه الله کاشانی و جداسازی جامعه از رهبری دینی بهره بردند و درمرحله بعد با نفوذ دادن همکاران و هواداران مزدبگیر در بیت آیه الله کاشانی و دولت مصدق به اختلافات آنها دامن زدند.   علی اکبری ادامه داد: هرچند اختلاف این دو شخصیت علل و ریشه های عمیق تری داشت که به تفاوت دیدگاه اسلام و جریان ملی گرایی مربوط می شد که رجحان منافع ملی و منافع آرمانی، قبول مدرنیته و سکولاریسم مهمترین مبانی فکری ملی–مذهبی ها بود و با اسلام قابل جمع نبود.   وی با بیان اینکه پس از پیروزی کودتا، شاه بخاطر اینکه خود را مدیون آمریکا و انگلیس می دانست، خیانت به منافع ملت را ادامه داد و بیش از پیش برمبنای منافع این دوکشورعمل کرد، اذعان داشت: آمریکا و انگلیس اگر قبل ازکودتای28مرداد با هم رقیب بودند، پس ازآن، دوره سلطه ی مشترک بر ایران را آغازکردند و نظامیان و مستشاران امریکایی به صورت گسترده درایران حضور یافتند، ایران را به پایگاه نظامی خود و یک وابسته ی نظامی تبدیل نمودند که این وابستگی بسترساز وابستگی های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی شد.   مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی، با بیان اینکه سیاست نخ نمای انگلیسی ها در تشکیل دولت مستقل عربی برای جلوگیری از ملی شدن نفت در ایران به کار رفت، افزود: این برنامه انگلیسی ها امروز درقالب ایران هراسی و محدود کردن برنامه صلح آمیز هسته ای ایران و تجزیه عراق و سوریه دنبال می شود و مطمئنا اینگونه تلاش ها با هوشیاری ملت ها وگروه های مقاومت خنثی خواهد شد.   علی اکبری عدم عبرت گیری از تاریخ را سبب تکرار آن وقایع دانست و اذعان داشت: برقراری رابطه ایران با امریکا، اولین خسارتش، وابستگی فرهنگی،اقتصادی و سیاسی و ساقط شدن اقتدار ازچهره نظام اسلامی است.   وی ادامه داد: بر این اساس مواجهه جمهوری اسلامی با آمریکا نیز یک مقابله ماهیتی است و نقطه پایانی آن وقتی است که یکی از طرفین ماهیتشان را تغییر دهند؛ یا آمریکا از منش و روش استکباری دست بردارد و یا نعوذبالله ایران اسلامی اصول مقابله با نظام سلطه به سردمداری آمریکا و صهیونیسم رافراموش کند. لذا مسئله فی مابین ایران وغرب، اسلام است و هدف استکبار از اجرای نقشه ها و توطئه های مختلف در ایران، فقط اسلام است.   انتهای پیام/