به گزارش صبح توس  محمد رضا آغشته در گفتگو با  بصیر سبزوار با اشاره به 500کیلومتر خط انتقال فاضلاب در سبزوار اظهار داشت: تاکنون انجام420کیلومتر از این خط انتقال به پایان رسیده و80کیلومتر پایانی در انتظار تامین اعتبار می باشد.   وی اعتبار مورد نیاز برای اتمام پروژه خط انتقال فاضلاب را 22میلیارد تومان اعلام کرد و بیان داشت: اجرای تصفیه خانه شماره 2 ،تکمیل تصفییه خانه شماره یک و خط انتقال جنوب شهر نیز به اعتبار خاص خود نیاز دارد.   آغشته با بیان اینکه عمر اکثر لوله های آب رسانی در سبزوار بیش از 30سال است تصریح کرد: بیش از 200کیلومتر از این شبکه نیازمند نوسازی است و این فرسودگی ها سبب هدر رفت آب خواهد شد.   رئیس شبکه آب و فاضلاب شهرستان با بیان اینکه امسال اعتباری بالغ بر ۷ میلیارد تومان برای اجرای پروژه‌های آب و فاضلاب در شهرستان اختصاص یافته است، خاطرنشان کرد: با وجود پیگیری‌های صورت گرفته این اعتبارات هنوز اختصاص پیدا نکرده که امیدواریم اگر قرار است اعتباری نیز در این زمینه اختصاص یابد به صورت ۱۰۰ درصدی باشد.   وی همچنین به آبرسانی به شهر ششتمد با اعتباری بالغ بر 6میلیارد تومان به طول 45 کیلومتر اشاره کرد و افزود : برای تامین مقدار آب مصرفی چاهی به طول 180متر حفر شده و طرح اجرایی 6کیلومتر ابتدایی نیز آغاز شده است.   آغشته با بیان اینکه نمایندگان نیز 500میلیون تومان از محل ماده 180به این امر اختصاص داده اند تصریح کرد: شهرستان‌های سبزوار و ششتمد در گروه شهرهای دارای تنش آبی هستند که باید از این محل نیز اعتباری برای اجرای پروژه‌های آبرسانی به این شهرستان اختصاص یابد. انتهای پیام/