به گزارش صبح توس محمد علی طالبی در گفتگو با بصیر سبزوار با بیان اینکه این برنامه اقدام جامع برای اولین بار در سبزوار اجرا خواهد شد اظهار داشت: 109برنامه و 300پروژه کالبدی فنی و شهرسازی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، اشتغال در دو محله هدف عیدگاه و نیروگاه به اجرا در خواهد آمد.   وی با اشاره به جلسه بررسی نتایج در سطح ملی بیان کرد: نخستین با ر است که که مباحث مربوط به بافت تاریخی و سکونتگاههای غیررسمی در کشور دارای مصوباتی برای اجرا شده اند. شهردار سبزوار با ااشره به ملاقات با وزیر ورزش تصریح کرد:طی تفاهم نامه ای با این وزارت خانه مقرر گرید که طرح های مربوط به حوزه جوانان را به صورت پایلوت در مباحث سبک زندگی در عصر رسانه، کسب و کار مجازی جوانان و طرح ملی کارآفرینی جوانان توسط وزارت ورزش و جوانان را در سبزوار عملیاتی شود.   وی همچنین به انسجام عملی بین شهرداری،شورای شهر و فرمانداری شهرستان در انجام طرح ملی بازآفرینی اشاره کرد و افزود: خوشبختانه این همدلی سبب شده است تا هماهنگ ترین ستاد کشوری در سبزوار به وجودآید و در آینده ای نزدیک شاهد نمایان شدن اثرات عملی آن در شهر خواهیم بود.   طالبی در مورد فراهم شدن امکان سنجش عدالت اجتماعی در سبزوار خاطر نشان کرد: هماهنگی های با سازمان مدیریت برنامه انجام شده است و سبزوار دومین شهر کشور بعد از تهران در این زمینه خواهد بود.   انتهای پیام/