به گزارش صبح توس سید محمد هاشمی در گفتگو با بصیر سبزوار با اشاره به اینکه این طرح تا 10روز آینده در شهر عملیاتی خواهد شد اظهار داشت: نگهبان محله ها با گزینش نیروی انتظامی و تحت نظارت شرکت خصوصی به تامین امنیت محلاتی و اماکنی خواهند پرداخت که بنا بر درخواست ساکنین نیاز به اقدامات امنیتی ویژه تری خواهند داشت.   وی با بیان اینکه وجود سکونتگاه‌های غیر رسمی و حاشیه های شهر زمینه بروز جرم ها را افزایش می دهد تصریح کرد: تجمع افراد خاص در این مکان ها سبب کاهش امنیت اجتماعی افراد و ساکنین در این مکان ها خواهد شد.   وی با تاکید بر اینکه معتادین مجرمین بالقوه‌ای هستند که در صورت وجود زمینه های بروز جرم اقدام به اعمال خواهند کرد خاطر نشان کرد: نیروی انتظامی با قدرت به طرح جمع آوری معتادین تا مرحله تحویل به مراجع قضایی ادامه خواهد داد.   وی وظیفه پلیس را برخورد با افرادی دانست که احساس خطر را در جامعه ایجاد می کنند و امنیت شهروندان را دچار خدشه می کنند و بیان داشت: وظیفه ذاتی پلیس ایجاد امنیت روانی در تمامی سطوح جامعه و فراهم کردن محیطی آرام برای پیشرفت و تعالی افراد در این محیط است.   هاشمی آزاد شدن فروش مسکن های مهر را مسئله ای عنوان کرد که سبب حضور برخی از افراد و ایجاد مشکلات امنیتی شده است و عنوان کرد: نیروی انتظامی در این امر نیز میدان داری کرده و امنیت را در مناطق حاکم خواهد کرد.   انتهای پیام/