ابوالفضل ابوترابی در گفتگو با خبرنگار صبح توس با اشاره به حکم صادرشده از سوی قوه قضاییه درباره جرایم مهدی هاشمی، اظهار داشت: این حکم و برخی از احکام دیگر در مورد اختلاسگران ضعیف بوده ولی بازهم قابل تقدیر است.   وی با بیان ینکه انتظار مردم از قوه قضاییه برخورد بسیار شدید تر با این گونه افراد و کسانی است که به نظام خیانت می کنند، تصریح کرد: فساد اقتصادی که در برخی افراد در کشور انجام می دهند مانند موریانه ای است که چهار چوب نظام جمهوری اسلامی را هدف قرار داده است.   ابوترابی همجنین به بازداشت رحیمی از سوی قوه قضاییه اشاره کرد و افزود: حکمی که به منظور ورود به مخفی گاه و بازداشت رحیمی صادر شد این انتظار را ایجاد کرد که برای مهدی هاشمی نیز به همین شکل و قاطعیت اجرا شود.   دبیر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به عبرت آموزی شدت احکام صادره از سوی قوق قضاییه برای اختلاسگران کلان و کسانی که به نحوی به شخصیت های نظام منسوب هستند، تاکید کرد: برای این افراد باید مجازات هایی بسیار سنگین در نظر گرفته شود تا در امانتی که به دست گرفته‌اند خیانت نکنند.   وی به قوانین قضایی کشور اشاره کرد و افزود : خوشبختانه در این موارد ضعف قانونی وجود ندارد و مشکل در ضعیف بودن مجازات هایی است که برای این افراد در نظر گرفته می شود.   ابوترابی با اشاره به مسئولانی که با استفاده از برخی رانت ها به سوء استفاده از بیت المال می پردازند، خاطر نشان کرد: این افراد هم به نظام اسلامی خیانت می کنند و هم به مردم؛ زیرا سبب سلب اعتماد عمومی جامعه نسبت به حکومت اسلامی را فراهم می کنند.   انتهای پیام/