به گزارش صبح توس محمدرضا محسنی ثانی در گفتگو با بصیر سبزوار، با اشاره به سیل تغییرات در مدیران دستگاههای اداری اظهارداشت: این تغییرات در سطح خرد مدیریتی آفتی است که سبب نقصان در پیشرفت کشور می‌شود.   نماینده مردم سبزوار با بیان اینکه تغییرات در سطح کلان مدیریتی را با تغییر دولت ها قبول داریم، ادامه داد : برای تطبیق سیاست های کلان تغییرات در سطح مدیران کشوری قابل توجیه خواهد بود .   وی با انتقاد از برخی تغییرات مدیران در سطح شهرستان سبزوار همچنین بیان کرد: حضور مدیران در سطوح اجرایی باید با توجه به معیارهایی مانند شایستگی خدمت رسانی صادقانه و رضایت مردم باشد.   محسنی ثانی تاکید کرد: تغییر مدیران بدن توجه به معیارها و تنها با نگاه های سیاسی سبب کند شدن حرکت و پیشرفت کشور خواهد شد.   وی همچنین با اشاره به برخی از فسادهای اداری، گفت: عدم نظارت کافی و مشکلات مدیریتی سبب وجود اینگونه فساد ها می‌شود.   عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی اظهار داشت: هیچگونه نقص قانونی در مبارزه با مفاسد اقتصادی واداری وجود ندارد و متاسفانه تفسیر های سلیقه ای از قوانین و عدم اجرای صحیح قوانین مشکلات موجود را سبب شده است.   انتهای پیام/