به گزارش صبح توس سرهنگ پاسدار امین الله مظلوم در گفتگو با بصیر سبزوار با اشاره به اینکه مهمترین ماموریت بسیج انجام کارهای فرهنگی و مقابله با جنگ نرم دشمن است، اظهار داشت: برای توفیق در کارهای فرهنگی ابتدایی ترین گام تحقیق و مطالعه است.   وی بسیج را دارای ابعاد مختلف دانست که با توجه به ضروریات زمان و مقتضیات جامعه یکی از ابعاد آن شاخص خواهد شد و ادامه داد: در حال حاضر کشور با جنگ فرهنگی روبرو است و ارجحیت کار بسیج نیز مقابله با این حمله از طریق کار های هجومی و دفاعی همراه با هم است.   فرمانده سپاه ناحیه سبزوار، شناخت اوضاع و احوال اطراف و آگاهی یداکردن نسبت به معضلات را اولین گام در برنامه ریزی فرهنگی عنوان کرد و تصریح کرد: در صورت عدم شناخت کافی از اهداف و نقشه های دشمن اقدامات ما در حوزه فرهنگ تاثیری نخواهد داشت.   مظلوم برگزاری جلسات نهضت روشنگری را در جهت مقابله با توطئه های دشمن و شناخت اهداف آن از حرکت های ضد فرهنگی بیان کرد و خاطر نشان کرد: آشناسازی جامعه با برنامه و اهداف دشمن کمک شایانی در انجام موفق برنامه های ابلاغی بسیج خواهد داشت.   وی با اتشریح شیوه های غرب و شرق در کارهای فرهنگی عنوان کرد: شیوه مقابله اسلام با حرکت های ضد فرهنگی و مقابله و دفاع از ارزش ها و همچنین حرکت های تهاجمی برای صدور فرهنگ اصیل اسلامی به مناطق مختلف خواهد بود.   مظلوم با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب تاکید کرد: امروز در مرحله گذر از پیچ تاریخی قرار گرفته ایم و روز به روز شاهد افول قدرت آمریکا در منطقه و کل جهان هستیم.   فرمانده سپاه ناحیه مقاومت بسیج سبزواراتفاقات سیاسی در منطقه، شکل گیری بیداری های اسلامی در کشورها و انجام اعمال نابخردانه و از روی عجله را از جمله نشانه های این کاهش قدرت آمریکا در دنیا دانست. انتهای پیام/