به گزارش صبح توس، احمد سجادی در گفتگو با نسیم سرخس، درباره برداشت از میدان مشترک گازی سرخس و ترکمنستان گفت: اکنون باید ۵ دکل خشکی در منطقه سرخس در میدان مشترک گازی سرخس و ترکمنستان حفاری بشود و فعال باشند.   عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در کشور ترکمنستان این دکل ها حفاری شده اند و فعال هستند، گفت: متاسفانه در میدان مشترک گازی سرخس و ترکمنستان هیچ دکلی نداریم و تنها دکل موجود در منطقه سرخس از حفاری نفت شمال است که در میدان مستقل ما در منطقه خانگیران سرخس در حال کار است.   سجادی با تاکید بر اینکه حداقل به ۵ دکل برای حفر ۵ چاه در میدان مشترک گازی نیاز داریم، گفت: ترکمنستان در حال برداشت منابع از این میدان ها است و تاکنون ما منابع زیادی را در مخازن مشترک با ترکمنستان از دست داده ایم و این با اقتصاد مقاومتی و فهم اقتصادی تضاد دارد.   نماینده مردم سرخس در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در منطقه سرخس دکل های آماده وجود دارد، تصریح کرد: شرکت های حفاری نفت شمال و حفاری نفت جنوب در سرخس مستقر هستند و فقط منتظر هستیم تا آستان قدس رضوی با وزارت نفت کنار بیاید و زمین را برای شروع حفاری تحویل بدهد. انتهای پیام/