به گزارش صبح توس، خطائی ، رئیس تامین اجتماعی خلیل آباد در گفتگو با خبرنگار یار خراسانی ، در خصوص اقدامات تامین اجتماعی در شهرستان اظهار داشت: سازمان تامین اجتماعی یک سازمان بیمه گر اجتماعی است که پوشش دهنده کارگران حقوق بگیر به صورت اجباری و صاحبان مشاغل به صورت اختیاری است.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: جمعیت تحت پوشش این سازمان حدود 13 میلیون نفر در کشور و 2 میلیون نفر مستمری بگیر است که با در نظر گرفتن خانواده های افراد تحت پوشش به بیش از 40 میلیون نفر می رسد.

خطائی با بیان اینکه این تعداد بیمه شده در برگیرنده بیش از 50% جمعیت کل کشور است ، اذعان نمود: سازمان تامین اجتماعی بر اساس قانون ، یک سازمان عمده غیر دولتی است که عمده منابع آن از طریق حق بیمه با مشارکت کارفرما و بیمه شده تامین می شود.

وی با اشاره به اینکه سازمان تامین اجتماعی متکی به دولت نیست ، تصریح کرد: به همین دلیل سرمایه و دارایی که در سازمان تامین اجتماعی موجود است متعلق به افراد تحت پوشش در بخش های متوالی است و قابل ادغام با هیچ یک از سازمان های دولتی و غیر دولتی نیست.

رئیس تامین اجتماعی خلیل آباد در ادامه گفت: بیمه شدگان شعبه تامین اجتماعی شهرستان خلیل آباد شامل رانندگان ، باغات کشاورزی ، کارگران ساختمانی ، مددجویان کمیته امداد ، هنرمندان ، نویسندگان ،اعضای سازمان نظام پزشکی و دامپزشکی و... می باشد.

وی همچنین اظهار داشت: تعداد بیمه شدگان اصلی در شهرستان خلیل آباد 5 هزار و پانصد و سی و دو نفر می باشد که با احتساب خانواده های آنان قریب به 13 هزار نفر تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند.

وی در ادامه تاکید کرد: بیمه کارگران باغات و کشاورزی بیشترین درصد بیمه را در سطح شهرستان دارد که بیمه شدن اجباری است و حق بیمه 10 درصدی را دارا می باشد که الباقی آن را دولت پرداخت می کند.

خطائی به معرفی مهمترین تعهدات و خدمات تامین اجتماعی پرداخت و تصریح کرد: کمک های بلند مدت و کوتاه مدت از مهمترین خدمات تامین اجتماعی است که میزان پرداختی تعهدات در کمک های بلند مدت در سال 93 مبلغی بالغ بر 16/390/000/000 ریال و در کوتاه مدت مبلغ بالغ بر 4/466/400/000 ریال می باشد.

وی در خاتمه خاطر نشان کرد: از مهمترین اقدامات صورت گرفته در تامین اجتماعی شهرستان خلیل آباد می توان به انجام آزمایشات قبل از استخدام ماده 90 در شهرستان و معرفی پزشک معتمد شهرستان اشاره کرد.

انتهای پیام/