2019-06-25 | 1398/04/04

اخبار ویژه
تعداد اخبار امروز : 13

تبلیغات

 محمدباقر نوبخت خبر داد

کاهش ۵۵ هزار میلیارد تومانی وابستگی بودجه 98 به منابع نفتی

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: از ۱۴۸ هزار میلیارد تومان میزان وابستگی نفت، حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان را کاهش دادیم، یعنی تلاش کردیم که تنها یک سوم از منابع نفتی را در بودجه قرار دهیم و دو سوم را خارج کردیم.

دیگر شهرستان ها