2019-09-17 | 1398/06/26

اخبار ویژه
تعداد اخبار امروز : 0

تبلیغات

احتمال حضور مافیای سیاسی در دانشگاه آزاد افزایش یافت؛

پشت پرده انتصابات مدیران در دانشگاه آزاد مشهد/ اینجا دانشگاه است یا پاتوق جناح‌های سیاسی؟!

با تغییر مجدد رئیس دانشگاه آزاد مشهد طی کمتر از یک سال، شائبه سیاسی بودن انتصابات در این دانشگاه، افزایش یافت که نشان از حضور مافیای سیاسی در دانشگاه آزاد مشهد برای پیش برد اهدافشان در انتخابات اسفند ماه دارد.

مشهد