2019-07-16 | 1398/04/25

اخبار ویژه
تعداد اخبار امروز : 0

تبلیغات

مدیر تولید انیمیشن «دیرین دیرین»:

امروز دوره رونق رسانه‌های محلی است/ با تولید 2100 انیمیشن هم فرهنگ‌سازی کردیم هم درآمدزایی/ در انیمیشن هم باید به سمت بازارهای محلی برویم

مدیر تولید انیمیشن «دیرین دیرین» گفت: دوره ضریب نفوذ رسانه های ملی در میان مردم گذشته لذا رسانه ها نیز باید محلی باشند؛ از این رو انیمیشن با بازار محلی بسیار جذاب است و باید انیمشین با گویش و ‌موضوع محلی تولید شود تا راهگشا باشد.

تبیین 10 راهبرد رسانه‌ای جبهه انقلاب در دهه پنجم/ در برابر دوگانه القایی فیلترینگ - آزادی باید دوگانه منطقی مدیریت بومی بر فضای مجازی در مقابل مدیریت بیگانه را به گفتمان غالب تبدیل کنیم
رئیس اداره گفتمان معاونت فرهنگی اجتماعی سپاه در هشتمين گردهمایی مدیران مراکز فضای مجازی سپاه‌های استانی:

تبیین 10 راهبرد رسانه‌ای جبهه انقلاب در دهه پنجم/ در برابر دوگانه القایی فیلترینگ - آزادی باید دوگانه منطقی مدیریت بومی بر فضای مجازی در مقابل مدیریت بیگانه را به گفتمان غالب تبدیل کنیم

مشهد