2018-10-24 | 1397/08/02

اخبار ویژه
تعداد اخبار امروز : 0

تبلیغات

سرپرست گروه سم شناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد:

مصرف خودسرانه دارو علت ۷۰ درصد مسمومیت‌ها است

مشهد- سرپرست گروه سم شناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: شايعترين علت بروز مسموميت ها، مصرف بيش از مقادير درماني داروهاست که هفتاد درصد از مسمومیت ها را به خود اختصاص می دهد.

مشهد